Borlänge kommuns logotyp

Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. Inom skolväsendet arbetar vi aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade.

Det finns två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar: Skollagens Kapitel 6 som avser kränkande behandling, samt Diskrimineringslagen.

Varje förskola och skola har en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska tas fram av personal och elever varje år. Risker ska följas upp och åtgärdas, och insatser som främjar gott kamratskap och lika rättigheter ska tas fram. Personal, barn och elever samt vårdnadshavare ska ha tillgång till planen.

En vän blir mobbad, vad kan jag göra?

Om du har en vän som blir mobbad kan du vara ett stöd bara genom att lyssna och prata med hen. Uppmana din vän att be någon vuxen om hjälp, och gå gärna med till skolsköterska eller rektor. Du kan också själv berätta för någon vuxen på skolan vad du sett och hört. 

Det är de vuxnas plikt att anmäla mobbning till rektor eller annan person med ansvar. De har i sin tur ansvar för att göra någonting för att hjälpa. På nästan alla skolor finns ett team av några i personalen som ansvarar för att stoppa mobbning. 

När är det mobbning eller kränkning?

Framför allt handlar det om hur personen upplever situationen. Vi har alla olika gränser för vad andra kan göra och säga. Om någon känner sig utanför eller illa behandlad så ska vi ge hen stöd och hjälp.

Med mobbning menas vanligen att en person blir utsatt gång på gång under en viss tid. Men det kan vara en kränkning redan första gången! Det kan också vara utfrysning och menande blickar, som gör ont fast det inte syns. Eller det kan vara elaka kommentarer på sociala medier. Kom ihåg att det viktiga när det händer är hur den som blir utsatt upplever det.  

När är det "bara på skoj"?

Även om en kamrat bara menar att skoja, kanske den som får höra skojet inte alls tycker det är roligt. Ibland vågar vi inte tala om att vi tar illa upp, utan kanske istället skrattar med för att det inte ska synas att det gör ont i magen. Om du ser att man skrattar åt en kamrat, passa på och fråga om det verkligen känns som skoj. 

Vad gör man åt det?

Det finns olika sätt att stoppa mobbning. Ibland räcker det med att den som drabbas har en god vän som säger ifrån. Men de vuxna behöver ändå få veta. Det är de som ska utreda händelsen. De ska ta reda på hur det känns för den som blivit mobbad eller kränkt, och de ska ha allvarliga samtal med dem som kränker. De ska meddela föräldrarna vad som hänt, och kanske ha ett eller flera möten med alla inblandade. Vid ett sådant möte har alla barn rätt at ha en vuxen med som stöd. Den som har mobbat kanske måste byta grupp eller klass några dagar, eller blir vaktad av någon i personalen. 

Mer om mobbning, trygghet och säkerhet

Det finns många som är engagerade i att barn och elever ska ha en trygg skolgång. Läs gärna mer på till exempel 1177.se eller Friends webbsida. Där hittar du många goda råd.

1177 Mobbning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friends Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.