Borlänge kommuns logotyp

Modersmål

Modersmålet har stor betydelse för en människas identitet och självkänsla och är därför en viktig grund för våra elevers förmåga till inlärning.

Med ett väl utvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. Kopplat till skolan ingår nedanstående i begreppet modersmål:

  • Modersmålsstöd (förskola, årskurs 1-5)
  • Modersmålsundervisning (förskoleklass, grundskola och gymnasieskola)
  • Minoritetsspråken, tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska
  • Studiehandledning på modersmål

I dokumentet här nedanför kan du läsa mer om Borlänge kommuns riktlinjer för studiehandledning på modersmålet:

Riktlinjer för studiehandledning på modersmålet Pdf, 1.7 MB.

Gå vidare för att läsa om modersmålsstöd och modersmålsundervisning inom olika delar av skolan:

Modersmålsstöd i förskolan

Modersmålsundervisning i grundskolan

Modersmålsundervisning på gymnasiet