Borlänge kommun
Växel: 0243 - 740 00
Öppettider: 07:30-16:15
Samordnare/Enhetschef
Andreas Boukas
0243-784 34
Administratör
Rengin Hajo
0243-665 64
Dela sidan på sociala medier

Modersmål

Modersmålet har stor betydelse för barnets/elevens identitet och självkänsla och är grunden för barnets/elevens förmåga till inlärning.

Med ett välutvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

I begreppet modersmål ingår
• Modersmålsstöd (förskola 1-5)
• Modersmålsundervisning (förskoleklass, grundskola och gymnasieskola)
• Minoritetsspråken, tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska
• Studiehandledning på modersmål

Förskola

Modersmålsstöd

Grundskola

Undervisning

Gymnasium

Undervisning


Sidan senast uppdaterad