Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Chef Modersmålsenheten
Marie-Louise Vösu Wångblad
0243-740 27
Administratör
Forhad Prodhan
0243-74129
Dela sidan på sociala medier

Modersmål

Modersmålet har stor betydelse för en människas identitet och självkänsla och är därför en viktig grund för våra elevers förmåga till inlärning.

Med ett väl utvecklat modersmål lär sig barnet/eleven sitt andraspråk och andra ämnen lättare. Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

I begreppet modersmål ingår
• Modersmålsstöd (förskola 1-5)
• Modersmålsundervisning (förskoleklass, grundskola och gymnasieskola)
• Minoritetsspråken, tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska
• Studiehandledning på modersmål

Gå vidare för att läsa om modersmålsstöd och modersmålsundervisning inom olika delar av skolan:

Modersmålsstöd i förskolan

Modersmålsundervisning i grundskolan

Modersmålsundervisning på gymnasiet

Sidan senast uppdaterad