Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Modersmålsstöd i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.

Det sker genom ett språkstödjande arbetssätt, det vill säga att pedagogerna dagligen uppmuntrar och skapar möjligheter för barn med annat modersmål än svenska att använda alla sina språk.

Utöver det dagliga arbetet finns modersmålspedagoger att tillgå i vissa språk. Modersmålspedagogernas arbete sker integrerat i den dagliga verksamheten. I förskolan handlar det inte om modersmålsundervisning så som det gör i skolan. 
 
För mer information kan du kontakta förskolechefen.

Sidan senast uppdaterad