Borlänge kommuns logotyp

Modersmålsstöd i förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.

För att barnen ska kunna utveckla både sitt modersmål och det svenska språket har förskolan ett språkstödjande arbetssätt. Det betyder att pedagogerna dagligen uppmuntrar och skapar möjligheter för barn med andra modersmål än svenska att använda alla sina språk.

Utöver det dagliga arbetet finns modersmålspedagoger att tillgå i vissa språk. Modersmålspedagogernas arbete sker integrerat i den dagliga verksamheten. I förskolan handlar det inte om modersmålsundervisning så som det gör i skolan. 

 
För mer information kan du kontakta rektorn på ditt barns förskola.

Senast uppdaterad: 07 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här