Musikskolan
Engelbrektsgatan 36
Välkommen att besöka vår expedition
Vi träffas säkrast
måndag - fredag kl. 8-10 och tisdagar kl. 14-18
Övriga tider efter överenskommelse
Under skollov har vi vanligen stängt
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Frånvaroanmälan och övriga frågor som gäller undervisning hänvisar vi i första hand till berörd lärare.
Dela sidan på sociala medier

Musikskolan

Välkommen till Borlänge musikskola!

Musikskolan är en frivillig verksamhet där barn och ungdomar får utvecklas med musiken och lära sig spela och sjunga, enskilt och tillsammans i kör och orkester. Våra kurser är öppna för alla elever i kommunen under hela grundskole- och gymnasietiden. Undervisningen är avgiftsbelagd men bekostas till största delen av Borlänge kommun.

Välkommen till en undervisning som ger ett intresse för livet.

Angående utskickade fakturor

Fakturor för musikskolans terminsavgifter har nu  (mars 2020) skickats ut. I samband med detta är det en del föräldrar som hör av sig och meddelar att deras barn inte längre går i musikskolan och att de därför inte vill betala fakturan.

Med anledning av detta vill vi påminna om att uppsägning av plats alltid måste göras skriftligt för att vara giltig. Enklast säger ni upp platsen via vår e-tjänst .Det är alltså inte tillräckligt att muntligt  meddela läraren.  

Anmälan, uppsägning och byte

Här kan du enkelt skicka in anmälan, uppsägning eller önskemål om byte av kurs genom att klicka på länken "E-tjänst Musikskolan".

Följ oss på Facebook

Instrument, ämnen och kurser

Det är bevisat att musik utvecklar egenskaper som barn och ungdomar har nytta av både i det vanliga skolarbetet och så småningom i arbetslivet. Läs mer om våra ämnen och kurser här.

Sidan senast uppdaterad