Borlänge kommun

Anmälan och uppsägning

Här kan du enkelt skicka in din anmälan eller uppsägning.

Du kan när som helst under terminen ansöka till musikskolan. Den största intagningen sker inför höstterminen och görs i början av juni. Vill du ha möjlighet att få en plats till hösten behöver vi ha din ansökan senast i slutet av maj. Övrig intagning sker kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Anmälan

Via e-tjänsten kan du ansöka till musikskolan.

E-tjänst Musikskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kö till musikskolan

Eftersom musikskolan ofta har fler sökande än platser, tillämpas ett kösystem när alla platser är fyllda. Därför är det bra att även göra ett andrahandsval i ansökan. Om du står i kö kontaktas du av din blivande lärare så snart en ledig plats finns. Du står kvar i kön tills du blivit tilldelad en plats, om du inte meddelar att du ångrat dig.

Du fortsätter automatiskt

När du börjat på en kurs är du medlem i musikskolan och behöver inte anmäla dig på nytt varje år. Anmälan som görs nu gäller tills uppsägning sker.

Uppsägning av plats

Om du tackat ja till en plats i musikskolan behåller du den tills platsen sägs upp. Om du vill sluta i musikskolan säger du upp din plats via SpeedAdmin.

https://seborlange.speedadmin.dk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster./

Uppsägning ska göras senast 15 september (för höstterminen) respektive 25 januari (för vårterminen). Efter dessa datum sker ingen reducering eller återbetalning av avgift. Eventuella hyrda instrument återlämnas snarast efter uppsägning.

Musikskolan

E-post: musikskolan@borlange.se
Besöksadress: Engelbrektsgatan 36