Borlänge kommuns logotyp

Anmälan, uppsägning och byte

Här kan du enkelt skicka in anmälan, uppsägning eller önskemål om byte av kurs.

Du kan när som helst under terminen ansöka till musikskolan. Den största intagningen sker inför höstterminen och görs i början av juni. Vill du ha möjlighet att få en plats till hösten behöver vi ha din ansökan senast i slutet av maj. Övrig intagning sker kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Anmälan

Via e-tjänsten kan du ansöka till musikskolan, säga upp din plats eller ansöka om byte av kurs/instrument.

E-tjänst Musikskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kö till musikskolan

Eftersom musikskolan ofta har fler sökande än platser, tillämpas ett kösystem när alla platser är fyllda. Därför är det bra att även göra ett andrahandsval i ansökan. Om du står i kö kontaktas du av din blivande lärare så snart en ledig plats finns. Du står kvar i kön tills du blivit tilldelad en plats, om du inte meddelar att du ångrat dig.

Du fortsätter automatiskt

När du börjat på en kurs är du medlem i musikskolan och behöver inte anmäla dig på nytt varje år. Anmälan som görs nu gäller tills uppsägning sker.

Byte av instrument/kurs

Om du som elev vill byta ämne eller kurs i musikskolan sker bytet så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligen vid ny termin. Du kan välja att gå kvar tills det finns plats på den nya kursen, eller sluta direkt och vänta i kön tills plats finns.

Uppsägning av plats

Om du tackat ja till en plats i musikskolan behåller du den tills platsen sägs upp. Om du vill sluta i musikskolan säger du upp din plats via musikskolans e-tjänst.

Uppsägning ska göras senast 15 september (för höstterminen) respektive 15 januari (för vårterminen). Efter dessa datum sker ingen reducering eller återbetalning av avgift. Eventuella hyrda instrument återlämnas snarast efter uppsägning.


Musikskolan

E-post: musikskolan@borlange.se
Besöksadress: Engelbrektsgatan 36