Borlänge kommuns logotyp

Instrument, ämnen och kurser

Här kan du läsa mer om vilka ämnen och kurser musikskolan i Borlänge erbjuder för barn och ungdomar i olika åldrar/årskurser.

Musik utvecklar egenskaper som barn och ungdomar har nytta av både i det vanliga skolarbetet och så småningom i arbetslivet. Musikskolan är öppen för alla barn och ungdomar i Borlänge kommun. Det är aldrig för sent att börja.

Du är välkommen med din anmälan så länge du inte gått ut gymnasiet, men tidigast enligt tabellen nedan.

Översikt på vad musikskolan erbjuder elever i olika åldrar/årskurser

Förskola

Suzukimetoden: violin, cello, trumpet Kör: Kolibrierna

Åk 1
Allt från tidigare årskurs + blockflöjt
Åk 2
Allt från tidigare årskurser + klarinett, tvärflöjt, trumpet, piano/keyboard, Kör: Sånglärkorna
Åk 3
Allt från tidigare årskurser + saxofon, horn, baryton, trombon, tuba, gitarr, slagverk, kontrabas
Åk 4
Allt från tidigare årskurser + musikproduktion. Kör: Näktergalarna
Åk 5
Allt från tidigare årskurser + elbas, elgitarr, oboe, fagott, harpa
Åk 6
Allt från tidigare årskurser
Åk 7
Allt från tidigare årskurser + solosång. Kör: Forssaängkören (obs! provsjungning)
Åk 8
Allt från tidigare årskurser
Åk 9
Allt från tidigare årskurser + musik- och gehörslära, Kör: Ungdomskören
Gymnasiet
Samtliga ämnen och kurser


Blåsinstrument och slagverk

Den som spelar ett blåsinstrument eller slagverk har  stora möjligheter,  både att spela solo, i orkester, band eller i mindre grupper. Undervisningen är redan från början individuellt anpassad med 1-3 elever i grupp, men tillfälle ges också till spel i större grupper och ensembler.

Alla våra blås- och slagverkselever erbjuds att vara med i någon av blåsorkestrarna. Vi har flera olika orkestrar för elever i olika åldrar från årskurs 2 genom hela skoltiden.

Bland blåsinstrumenten erbjuds trumpet redan från fyra års ålder enligt Suzukimetoden; eller som vanligt från årskurs 2. Det går bra att börja på trumpet och sedan byta till de större instrumenten. Elever kan välja blockflöjt från årskurs 1 och lektionerna bedrivs till en början i grupp. Senare finns möjlighet att övergå till större blockflöjter samt spela i ensemble.

Slagverk kan elever börja spela i årskurs 3, eller tidigare i mån av plats. Som slagverkare får du spela många olika instrument: bland annat trumset, xylofon, marimba och pukor.

Stråkinstrument

I stråkfamiljen ingår violin, viola, cello och kontrabas. Stråkinstrumenten förekommer i många olika genrer. Som stråkelev får du både individuella lektioner, grupplektioner och orkesterspel.

På violin och cello börjar undervisningen som tidigast i förskoleåldern, på kontrabas tidigast från årskurs 3.

Piano och keyboard

Piano och keyboard kan ditt barn välja att spela från och med årskurs 1. Undervisningen bedrivs både i små grupper och enskilt.

I den enskilda undervisningen anpassar vi repertoaren så att musiken kan spelas både på piano och keyboard.

Gitarr och elbas

Gitarrundervisningen börjar i årskurs 3, enskilt eller i liten grupp. Till att börja med får man gå en grundkurs, då man lär sig spela enkla melodier efter noter samt enkla ackord. Fortsättningsvis kan man välja olika inriktningar såsom ackordspel, klassisk gitarr eller elgitarr.

Vi har även gitarrensembler och rockgrupper.

Grundkurs i elbas erbjuds från årskurs 5.

Sång

Sångundervisningen sker delvis i kör men även som solosång. I kör kan du börja redan i förskolan medan solosångundervisningen startar först i årskurs 7.

På solosånglektionerna får du kunskap om hur rösten fungerar. Du lär dig vårda rösten och har möjlighet att utveckla dig efter din förmåga.

Före årskurs 7 rekommenderas varmt körsång då det är en mycket bra förberedelse för sånglektionerna. Läs mer om våra körer längre ner på sidan.

Musikproduktion

Från och med årskurs 4 erbjuder vi undervisning i musikproduktion. På lektionerna går vi igenom allt ifrån låtskrivning till arrangering, produktion och mixning. Vi utgår från elevens intressen.

Det finns också möjligheter till samarbeten och inspelningsprojekt med musikskolans andra elever och grupper.

Suzukimetoden

Suzukimetoden, utarbetad av den japanske pedagogen Shinichi Suzuki, går i korthet ut på att barnet lär sig spela på liknande sätt som det en gång lärde sig tala.

Barnet lär sig musiken genom att lyssna och härma. Föräldern involveras och utbildas till en god handledare för barnet. Eleverna spelar från första början gemensamt i grupp jämsides med individuella lektioner.

I Borlänge musikskola tillämpas Suzukimetoden i fiol-, cello- och trumpetundervisning.