Borlänge kommuns logotyp

Körer och orkestrar

Alla som spelar blås- och stråkinstrument eller slagverk deltar också i våra orkestrar och sångeleverna är med i någon av körerna. Medverkan i ensemble, kör och orkester ingår i ämneskursen och kostar inget extra.

Orkester- och körverksamheterna är organiserade som trappor där eleven flyttas vidare med växande kunnande, erfarenhet och ålder. Där förbereder de sig också för det vuxna musiklivet i Borlänge.

Blåsorkestrar

Redan under sitt första spelår börjar våra elever spela tillsammans i ämnesgrupper. Sedan går man vidare till Uppwind, Windstyrka, Medwind och till slut BSM (Borlänge Skolors Musikkår) som är musikskolans äldsta blåsorkester.

Stråkorkestrar

Stråkeleverna börjar i sina Suzukigrupper och går sedan vidare till Uppstråket, Unga Stråkar och till sist BUS (Borlänge Ungdomssymfoniker). BUS är som namnet säger en symfoniorkester med stråk- och blåselever tillsammans.

Körer

Våra körsångare kan börja redan i förskoleåldern med Kolibrierna. Sedan följer Sånglärkorna, och Näktergalarna.  Nästa kör, Forssaängkören, är en flickkör som man kan börja ifrån årskurs 7 och till sist har vi Ungdomskören för lite äldre både flickor och pojkar.

DalaViolinisterna

DalaViolinisterna har blivit kända för sina lättsamma och blandade program med koreografi och spelglädje.

Dessutom har vi slagverksensemble, klarinett- och saxofonensembler, gitarrorkester, celloensemble, blockflöjtsgrupper, och mycket mer.

Boka ett framträdande

Våra äldre orkestrar och körer går också att boka för ett framträdande om så önskas. Välkommen att kontakta oss via e-post till musikskolan@borlange.se.