Borlänge kommuns logotyp

Piano och harpa

Pianoundervisningen sker enskilt och anpassas till varje elev. Vi använder akustiskt piano eller det instrument som finns tillgängligt. Det är viktigt att eleven har ett piano hemma för att kunna öva mellan lektionerna. Det finns många olika alternativ men ett piano eller ett digitalpiano med vägda tangenter är det bästa.

I nybörjarstadiet spelar vi kortare melodier till ackompanjemang där vi använder pianobok och noter såväl som gehörspel och internetbaserat undervisningsmaterial. Samtidigt jobbar vi med pianoteknik och musikaliskt uttryck. Eleven uppmuntras även till att hitta sin egen kreativitet till improvisation och att skapa egen musik.

Våra pianoelever får möjlighet att spela i många olika genrer som till exempel klassisk musik, pop, film, tv-spel, jazz och folkmusik.

Vi erbjuder också några platser på harpa. Har du redan spelat ett instrument, t.ex. piano, och läser noter kan du gärna prova harpa! Vi har några fina instrument som hyrs ut till eleverna.

Harpa kan väljas från årskurs 5.

Till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.