Borlänge kommuns logotyp

Regler och avgifter

Elever i musikskolan betalar en terminsavgift. Den som behöver hyra sitt instrument kan göra det mot en extra avgift per termin.

Musikskolans avgifter är för närvarande:

600 kronor per termin och ämne
450 kronor per termin för enbart körsång eller orkesterspel

Syskonrabatt: för tredje barnet i familjen gäller halva avgiften och för
fjärde, femte och så vidare är det gratis.

Instrumenthyra: 450 kronor per termin

Betalning

Faktura på terminsavgifterna skickas till vårdnadshavare i oktober för höstterminen och i mars för vårterminen.

Om en elev inte vill behålla sin plats ska uppsägning göras via formulär på sidan "Anmälan, uppsägning och byte" samt direkt till berörd lärare senast den 15 september för höstterminen, respektive 15 januari för vårterminen. Efter dessa datum sker ingen reducering eller återbetalning av avgift. Kom ihåg att lämna tillbaka eventuella hyrda instrument så snart som möjligt efter uppsägning.