Borlänge kommuns logotyp

Regler och avgifter

Elever i musikskolan betalar en terminsavgift. Den som behöver hyra sitt instrument kan göra det mot en extra avgift per termin.

Musikskolans avgifter är för närvarande:

630 kronor per termin och ämne
475 kronor per termin för enbart körsång eller orkesterspel

Syskonrabatt: för tredje barnet i familjen gäller halva avgiften och för
fjärde, femte och så vidare är det gratis.

Instrumenthyra: 475 kronor per termin

Betalning

Faktura på terminsavgifterna skickas till vårdnadshavare i oktober för höstterminen och i mars för vårterminen.

Om en elev inte vill behålla sin plats ska uppsägning göras via SpeedAdmin samt direkt till berörd lärare senast den 15 september för höstterminen, respektive 25 januari för vårterminen. Efter dessa datum sker ingen reducering eller återbetalning av avgift. Kom ihåg att lämna tillbaka eventuella hyrda instrument så snart som möjligt efter uppsägning.