Musikskolan
Engelbrektsgatan 36
Välkommen att besöka vår expedition
Öppet
Måndag - torsdag kl. 8-10 och 13-17
Fredag kl. 8-10
Dela sidan på sociala medier

Regler och avgifter

Våra avgifter är för närvarande

600 kr/termin och ämne
450 kr/termin för enbart körsång eller orkesterspel

Syskonrabatt: tredje barnet i familjen – halva avgiften
fjärde barnet o.s.v. – gratis

Instrumenthyra 450 kr/termin

Betalning

Faktura på terminsavgifterna skickas till vårdnadshavare i oktober för höstterminen och i mars för våren.

För elev om inte vill behålla sin plats ska uppsägning göras via formulär under "Anmälan, uppsägning och byte" i menyn till vänster och till berörd lärare senast 15 september (för höstterminen) respektive 15 januari (för vårterminen). Efter dessa datum sker ingen reducering eller återbetalning av avgift. Eventuella hyrda instrument återlämnas snarast efter uppsägning.

Sidan senast uppdaterad