Musikskolan
Engelbrektsgatan 36
Välkommen att besöka vår expedition
Öppet
Måndag - torsdag kl. 8-10 och 13-17
Fredag kl. 8-10
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Anmälan, uppsägning och byte

Här kan du enkelt skicka in anmälan, uppsägning eller önskemål om byte av kurs genom att klicka på länken "E-tjänst Musikskolan".

Anmälan

Man kan när som helst under terminen ansöka till musikskolan. Den största intagningen sker inför höstterminen och görs i början av juni. Vill du ha möjlighet att få en plats till hösten behöver vi ha din ansökan senast i slutet av maj. Övrig intagning sker kontinuerligt under läsåret då platser uppstår.

Här kan du ansöka till musikskola, säga upp plats eller ansöka om byte av kurs/instrument.

E-tjänst Musikskolan

Eftersom vi ofta har fler sökande än platser, måste vi tillämpa kösystem när alla platser är fyllda. Därför är det bra att även göra ett andrahandsval. Antagen elev kontaktas av sin blivande lärare så snart en ledig plats finns. Man står kvar i kön till man blivit tilldelad en plats om man inte meddelar oss att man ångrat sig.

Du fortsätter automatiskt

När man börjat på en kurs är man medlem i musikskolan och behöver inte anmäla sig på nytt varje år. Anmälan som görs nu gäller tills uppsägning sker.

Byte av instrument/kurs

Om en elev vill byta ämne eller kurs i musikskolan så sker bytet så fort det finns plats i det nya ämnet, vanligen vid ny termin. Man kan välja att gå kvar tills det finns plats i den nya kursen, eller att sluta direkt och vänta i kön tills plats finns.

Uppsägning av plats

Elev som tackat ja till en plats i musikskolan behåller den tills platsen sägs upp. Om du vill sluta i musikskolan så säger du upp den eller de kurser som du vill avsluta på formuläret nederst på sidan eller på blankett på vår expedition samt till berörd lärare.

Uppsägning ska göras senast 15 september (för höstterminen) respektive 15 januari (för vårterminen). Efter dessa datum sker ingen reducering eller återbetalning av avgift. Eventuella hyrda instrument återlämnas snarast efter uppsägning.

Sidan senast uppdaterad