Borlänge kommuns logotyp

Resor och inneboende

Grundskole- och gymnasieelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts eller busskort. Gymnasieelever som väljer att bo på studieorten kan ansöka om inackorderingstillägg.

Skolskjuts

Resebidrag och inackorderingstillägg