Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Chef bildningssektorn
Lars Walter
0243-662 70
Verksamhetschef förskola-grundskola
Ulrika Forssell
0243-746 87
Verksamhetschef förskola-grundskola
Stefan Forsmark
0243-665 40
Gymnasiechef
Mikael Fältsjö
0243-748 82
Dela sidan på sociala medier

Resor och inneboende

Grundskole- och gymnasieelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts eller busskort. Gymnasieelever som väljer att bo på studieorten kan ansöka om inackorderingstillägg.

Hitta snabbt

Skolskjuts

Barn och elever som går i grundskolan har rätt till skolskjuts om det exempelvis är långt till skolan.

Resebidrag och inackorderingstillägg

Gymnasieelever kan ha rätt till busskort, resebidrag eller inackorderingstillägg. Läs mer om villkoren här.

Sidan senast uppdaterad