Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Resor och inneboende

Grundskole- och gymnasieelever som har långt till skolan kan ha rätt till skolskjuts eller busskort. Gymnasieelever som väljer att bo på studieorten kan ansöka om inackorderingstillägg.

Hitta snabbt

Skolskjuts

Barn och elever som går i grundskolan har rätt till skolskjuts om det exempelvis är långt till skolan. Här kan du läsa om hur du ansöker om skolskjuts och vilka regler som avgör om en elev har rätt till skolskjuts.

Resebidrag och inackorderingstillägg

Gymnasieelever kan ha rätt till busskort, resebidrag eller inackorderingstillägg. Läs mer om villkoren här.

Sidan senast uppdaterad