Borlänge kommun

Särskilda behov, extra stöd

Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda. Oavsett skolform ska alla känna sig trygga och välkomna till förskola och skola.

Alla elever har rätt att få den vägledning och stimulans de behöver i sitt skolarbete. Om någon behöver extra stöd ska skolan i första hand se till att lärmiljön anpassas efter barnets behov, inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan också vara så att eleven behöver vissa kompensatoriska hjälpmedel. 

Anpassningar och åtgärdsprogram

Om anpassningarna inte är tillräckliga ska rektor informeras om detta. Rektor ser till att det görs en utredning av elevens stödbehov. Elevhälsoteamet bidrar ofta till utredningen utifrån sina kompetenser. Om man fattar beslut om stödinsatser utöver den ordinarie undervisningen ska ett åtgärdsprogram upprättas. Utredningen (eller delar av den) och åtgärdsprogrammet är offentlig handling. Det kan överklagas av vårdnadshavarna. Det ska stå i programmet hur och när det ska följas upp. 

Om du som förälder/vårdnadshavare har funderingar över ditt barns skolgång ska du i första hand tala med personalen på förskolan eller skolan. Du kan också boka en tid med enhetens chef, eller med någon i elevhälsoteamet. 

Läs mer:

Dyslexi hos Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dyslexiförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.