Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Särskola

För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning finns grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna som ett alternativ.

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan: Läroplan för grundsärskolan 2011.

Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egen läroplan: Läroplan för gymnasiesärskolan 2013.

Särskild utbildning för vuxna är en lagstadgad rättighet för vuxna med funktionshinder eller någon form av utvecklingsstörning.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är en egen skolform och följer Läroplan för grundsärskolan. Borlänges grundsärskola finns på Jakobsgårdsskolan.

Gymnasiesärskolan

Ljungbergsgymnasiet är Borlänge kommuns gymnasiesärskola. Gå vidare via länken för att läsa mer på Ljungbergsgymnasiets egen sida.

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Lärvux är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Sidan senast uppdaterad