Borlänge kommuns logotyp

Grundsärskola

Grundsärskolan är en egen skolform som följer Läroplan för grundsärskolan. I Borlänge finns grundsärskola på Jakobsgårdskolan och Skogstäppan.

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Grundsärskolan omfattar två inriktningar, grundsärskola där man läser ämnen och träningsskolan där man läser ämnesområden. Läs mer om grundsärskolan på Skolverkets hemsida och i broschyren ”Grundsärskolan är till för ditt barn”.

Jakobsgårdskolan och Skogstäppan

För närvarande går omkring 85 elever i årskurs 1-9 i grundsärskolan i Borlänge, på Jakobsgårdskolan och Skogstäppan. I anslutning till skolan finns också fritidshem för barn upp till 13 år. Personalen på skolan har stor kompetens för att möta elever i behov av särskilt stöd.

Jakobsgårdskolan (Jaxtorget 5) ligger i en stadsdel med närhet till natur och goda kommunikationer till kultur och sportanläggningar. Skogstäppan (Pilt Jans väg 41) ligger i naturskön miljö i Skräddarbacken, med skog inpå knutarna.

Borlänge grundsärskolas vision bygger på fyra hörnstenar: 

  • Kunskap och lärande
  • Trygghet, studiero och hälsa
  • Elevmedverkan
  • Föräldrasamverkan

  Sjukanmälan

  Vid sjukfrånvaro, ring ditt barns arbetslag. Du ser telefonnummer här nedanför.

  Senast uppdaterad: 07 april 2020

  0243 - 740 00

  Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

  Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

  8.00-16.00 måndag-fredag

  E-post: kommun@borlange.se

  Post

  Borlänge kommun

  781 81 Borlänge

  Org.nr: 212000-2239

  Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här