Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Rektor
Eva Kämpe
0243-666 04
Tf/Biträdande rektor
Cecilia Falk
0243-666 27
Skoladministratör
Ann-Katrin Huss
0243-740 84
Dela sidan på sociala medier

Jakobsgårdskolan

Grundsärskolan är en egen skolform som följer Läroplan för grundsärskolan (Lgr 11).

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Grundsärskolan omfattar två inriktningar, grundsärskola där man läser ämnen och träningsskolan där man läser ämnesområden. Läs mer om grundsärskolan på Skolverkets hemsida och i broschyren ”Grundsärskolan är till för ditt barn”.

I Borlänge kommun är grundsärskolan och fritidshemmen belägna på två platser, Jakobsgårdskolan (Jaxtorget 5) och Skogstäppan (Pilt Jans väg 41 i Skräddarbacken). Jakobsgårdskolan ligger i en stadsdel med närhet till natur och goda kommunikationer till kultur och sportanläggningar. Skogstäppan ligger i naturskön miljö, med skog inpå knutarna.

Vår vision bygger på fyra hörnstenar: 

  • Kunskap och lärande
  • Trygghet, studiero och hälsa
  • Elevmedverkan
  • Föräldrasamverkan

Sjukanmälan

Vid sjukfrånvaro, ring ditt barns arbetslag. Du ser telefonnummer här nedanför.

Grundsärskolan 1-4 Raketen tel. 0243-740 26

Grundsärskolan 1-5 Jax tel. 0243-748 56

Grundsärskolan 4-9 Jax tel. 0243-661 36

Träningskolan 1-9 Månen tel. 0243-740 59

Träningskolan Skogstäppan (Pilt Jans väg 41) tel. 0243-663 27, 0243-740 62, 0243-741 55

Fritidshem Månen tel. 0243-661 46, 0243-740 59

Fritidshem Skogstäppan tel. 0243-663 27

 

Sidan senast uppdaterad