Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Lärvux

Lärvux är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Utbildningen utgår från dig som individ och är anpassad efter just dina förutsättningar. Grupperna vi studerar i är små och studietakten är individuell. Vi arbetar tillsammans med planering av undervisningens innehåll och sätter upp mål utifrån dina önskemål, erfarenheter och kunskaper.

Du kan söka till Lärvux om du vill lära dig mer, eller om du vill repetera tidigare studier.

Utbildningen består av tre nivåer:

Nivå ett: Grundläggande Lärvux som motsvarar träningsskolan.
Nivå två: Grundläggande Lärvux som motsvarar grundsärskolan.
Nivå tre: Gymnasial Lärvux som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program.

De som söker till Lärvux på grundläggande nivåer har företräde.

På Lärvux finns ett brett urval av kurser. Du har dessutom möjlighet att själv komma med önskemål.

Urval av fasta kurser

  • Geografi
  • Biologi
  • Historia
  • Religion
  • Samhällskunskap
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Digital kompetens

Vid behov har vi möjlighet att erbjuda kurspaket externt, vilket bland annat innebär att kurser kan vara ute i daglig verksamhet. 

Ansökan

Ansök till Lärvux - särskild utbildning för vuxna.

Sidan senast uppdaterad