Borlänge kommuns logotyp

Specialkost och anpassad kost

Alla dalakommuner har, i samarbete med Region Dalarna, tagit fram gemensamma riktlinjer för specialkost och anpassade måltider. Här hittar du information om villkor för specialkost samt länk för anmälan och avanmälan.

Anmälan

Behov av specialkost eller anpassade måltider i skolan behöver anmälas av vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Myndig elev gör anmälan själv. Behov av kost kopplat till religion behöver inte anmälas i e-tjänsten utan meddelas ansvarig pedagog.

En anmälan ska göras varje nytt läsår i god tid inför varje skolstart. Behov för barn i förskolan anmäls vid start. Vid förändring eller vid skolbyte/förskolebyte under läsåret behöver ny anmälan göras och om behov inte längre finns ska du göra en avanmälan.

Intyg

Behov av specialkost på grund av allergi ska styrkas med medicinsk anteckning/intyg från behandlande läkare eller dietist. Intyget ska lämnas in senast inom en månad efter att vi börjat servera specialkosten. På intyget ska stå vad du/ditt barn behöver för specialkost och hur länge intyget är giltigt.

Intyg ska bifogas:

  • Vid varje nytt läsår tillsammans med anmälan.
  • När intyget inte längre är giltigt, enligt datum på intyg. Finns giltigt intyg redan på skolan skriv detta i anmälan.
  • För laktosfri kost i förskolan.

Behov av anpassade måltider på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller liknande ska intygas av skolans elevvårds team, förskolans rektor alternativt läkare eller dietist.

Mer information om specialkost

Anmälan/avanmälan specialkost

Har du frågor om specialkost eller anpassad kost?
E-post: specialkost@borlange.se
Telefon: 0243-740 00, Servicecenter