Borlänge kommuns logotyp

Specialkost och anpassad kost

Alla dalakommuner har i samarbete med Region Dalarna, tagit fram gemensamma riktlinjer för specialkoster och anpassade måltider. Här hittar du information om vilka specialkoster och anpassningar som erbjuds, samt villkoren för dem.

Ansökan om specialkost eller anpassade måltider ska anmälas av myndig elev eller dig som är vårdnadshavare. Lämna in ansökan i god tid inför höstterminen varje år. Vid förändring under läsåret behöver du uppdatera ansökan omgående och om behovet inte längre finns ska du göra en avanmälan.

Behov av specialkost på grund av matallergi och andra matrelaterade sjukdomar och symtom ska intygas av läkare eller dietist, med vissa undantag (se mer information längre ned på sidan).

Behov av anpassade måltider på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller liknande ska intygas av skolans elevhälsogrupp, förskolans rektor, läkare eller dietist. Intygen hjälper oss att säkerställa att vi har rätt information om ditt eller ditt barns behov.

Läs mer:

Mer information om specialkost

Anmälan/avanmälan specialkost