Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Specialkost i skola och förskola

Alla barn och elever ska kunna äta sig mätta och belåtna. Den som inte kan äta den vanliga maten av medicinska skäl kan få specialkost. Borlänge kommun är därför noga med att erbjuda näringsriktiga, goda och omväxlande alternativ.

För att få specialkost behövs en medicinsk anteckning/intyg från sjukvården. Du som är vårdnadshavare har ansvar för att lämna in ett sådant intyg till skolan eller förskolan.

Den etiska och/eller religiösa kost som vi erbjuder innefattar fläskfri- och vegetarisk kost. Vi kan även erbjuda vegankost, men då kan kravet om näringsriktig skolmat inte uppfyllas fullt ut.

För att eleven ska kunna få rätt kost behöver vi få in en anmälan om specialkost, anmälningsblanketten hittar du längst ner på den här sidan. Den fungerar så att du fyller i den digitalt och sedan skickas den in till respektive enhet. Du kan, om du vill, skriva ut den och fylla i för att sedan lämna in den till aktuell enhet.

Nötter och mandel

Många är allergiska mot jordnötter, nötter, mandel och sesamfrö. Därför ska matsalar och andra lokaler i skolan och förskolan vara fria från sådana produkter.

Specialkost av medicinska skäl

Anmäler du specialkost av medicinska skäl krävs också en medicinsk anteckning från sjukvården tillsammans med din anmälan (gäller inte laktosfri kost), detta intyg kan bifogas den digitala anmälan eller lämnas direkt till enheten. Vid lindrig överkänslighet, exempelvis att barnet blir rött kring munnen av tomat eller liknande, behövs ingen medicinsk anteckning. Gör istället en anteckning om det i rutan "Övrig information" på anmälningsblanketten.

Hur länge gäller anmälan om specialkost?

För barn inom Borlänge kommuns grundskola och gymnasium ska en ny anmälan lämnas inför varje höstterminsstart. Inom förskolan gäller anmälan tills vidare. Vid förändringar av specialkosten och/eller byte av förskola/skola måste dock en ny anmälan göras. Om ditt barn inte längre är i behov av specialkost av medicinska skäl krävs att du som vårdnadshavare lämnar en skriftlig avanmälan, finns digital nedan.

Vi förvarar anmälan säkert

Anmälan och intyg förvaras säkert i aktuellt kök. En del specialkost registreras i vårt kostdatasystem med för- och efternamn samt aktuell specialkost, medan andra registreras i en pärm. Personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer om personuppgiftsbehandligen på anmälningsblanketten.

Anmälan - Specialkost

Avanmälan - Specialkost

Sidan senast uppdaterad