Borlänge kommuns logotyp

Anmälan och avanmälan - specialkost

Anmälan om behov av specialkost eller anpassade måltider ska göras av myndig elev eller dig som är vårdnadshavare. Lämna in ansökan i god tid inför höstterminen varje år. Vid förändring under läsåret behöver du uppdatera ansökan omgående och om behovet inte längre finns ska du göra en avanmälan.

Anmälan och intyg förvaras säkert i aktuellt kök. En del specialkost registreras i vårt kostdatasystem med för- och efternamn samt aktuell specialkost, medan andra registreras i en pärm. Personuppgifterna behandlas i enlighet med GDPR. Läs mer om personuppgiftsbehandlingen i anmälan.

En anmälan är komplett först när den styrks med en medicinsk anteckning, finns det redan en giltig medicinsk anteckning på skolan/förskolan så skriv detta i anmälan, enda undantaget är behov av laktosfri kost från förskoleklass och uppåt.