Borlänge kommuns logotyp
Solglasögon och jeansjacka hängande på väska. Pratbubbla med texten "Sommarskola - en extra chans."

Sommarskola 2020

Sommaren 2020 erbjuder Borlänge kommun återigen lovskola till elever som behöver extra undervisningstid för att klara av att nå godkänt betyg i ett eller flera kärnämnen.

Sommarskolan ska ge fler elever chansen att uppnå eller komma närmare godkända betyg i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Sommarskola för elever i årskurs 8 och 9

Elever i årskurs 8 och 9 som inte nått godkända betyg i de ämnen som krävs för att komma in på gymnasiet ska kunna få extra undervisning i lovskola. Det är obligatoriskt för kommunen att under juni månad anordna och erbjuda dessa elever minst 50 timmars lovskola efter både årskurs 8 och 9.

Rektor på respektive skola är den som beslutar om en elev ska erbjudas extra undervisning i lovskola. Det är också rektor som i samråd med undervisande lärare bestämmer vilka ämnen som eleven i så fall behöver prioritera.

Sommarskola för övriga elever i behov av extra undervisning

Förutom den obligatoriska delen, erbjuder kommunen även lovskola för andra elever i årskurs 6-9 samt IM (Introduktionsprogrammen). Mentorer och undervisande lärare rekommenderar elever och vårdnadshavare att göra anmälan till sommarskolan om de bedömer att eleven riskerar att inte klara godkända betyg i svenska, svenska som andraspråk, engelska och/eller matematik.

Observera att elever som läser inom Introduktionsprogrammen inte har rätt till studiestöd från CSN under sommarskolan.

Anmälan

Anmälan till sommarskolan är nu stängd .

Om du har frågor om anmälan, kontakta:

Kamal Mahmoud
E-post: kamal.mahmoud@borlange.se
Telefon: 0243-666 07

Tid och plats för sommarskolan 2020

Lovskolan sommaren 2020 kommer att pågå mellan den 15 juni och 24 juli (vecka 25-30). Eleven deltar antingen under hela sommarskolan eller under period 1 (v. 25-27) alternativt period 2 (v. 28-30).

Elever från årskurs 6 och 7 kommer att vara på Sopranen (Humanistgatan 4) medan elever från årskurs 8-9 kommer att få sin undervisning på Maserskolan (Hagavägen 70).

En dag på sommarskolan

Under sommarskolan kommer skoldagen att börja cirka klockan 08:30. Lektionerna kommer sedan att pågå till cirka klockan 15:00. Undervisningen kommer att ske både på plats och digitalt för elever i grundskolan. För elever som går på Introduktionsprogrammen genomförs fjärrundervisning. Lunch serveras varje dag.

Utöver ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik kommer det också finnas möjlighet att välja till extra undervisning i idrott och hälsa, bild, musik samt hem- och konsumentkunskap. På eftermiddagarna kommer eleverna som deltar i sommarskolan dessutom få chansen att vara med på roliga aktiviteter av olika slag. Aktiviteterna kommer att pågå klockan 14:30-16:30 varje dag. Alla aktiviteter är anpassade utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du har frågor om sommarskolans fritidsaktiviteter, kontakta:

Christian Kaddik
E-post: christian.kaddik@borlange.se
Telefon: 076-112 72 29

Prövning

Elever i årskurs 9 har möjlighet att genomföra prövning i juni, i samråd med undervisande lärare. Elever i år 9 med full närvaro under sommarskolan har möjlighet att genomföra prövning i augusti. Varje elev kan göra prövning i max två kärnämnen. En godkänd prövning leder till nytt slutbetyg i ämnet.

Om du har frågor om prövning, kontakta:

Anneli Wessman
Svenska/Svenska som andraspråk
E-post: anneli.wessman@borlange.se
Telefon: 0243-22 21 12

Camilla Norgren
Matematik
E-post: camilla.norgren@borlange.se
Telefon: 0243-22 21 15

Anette Thenander Tångring
Engelska
E-post: annette.tangring@borlange.se
Telefon: 0243-22 21 13

Frågor/påståenden och svar om sommarskolan -
vad gäller?

Får jag godkända betyg bara jag är med på sommarskolan?
Nej, bara närvaro räcker inte. För att få betyg krävs närvaro, godkända resultat och godkänd prövning i slutet av lovskolan.

Visst räcker det att jag kommer och gör prövningen?
Nej. För att få göra prövning krävs närvaro och godkända resultat även på andra uppgifter.

Om jag anmäler mig till sommarskolan kan jag komma och äta gratis lunch varje dag. Perfekt!
Nej. För att få äta lunch måste du delta i sommarskolans undervisning.

Jag vet inte om jag vill gå, men jag kan väl komma om jag känner för det?
Nej. För att delta i sommarskolan måste du vara anmäld i förväg. Vårdnadshavare ska göra anmälan senast den 29 maj.

Jag kan komma och gå och göra som jag vill – man får ändå ingen frånvaro på sommarskolan.
Stämmer inte. När du är anmäld till sommarskolan gäller obligatorisk närvaro precis som vanligt. All undervisning är planerad och sommarskolans ordningsregler gäller.