Borlänge kommuns logotyp

Städning

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön är rätt utformad och att den vårdas och sköts så att du inte blir sjuk. Kost- och lokalservice ansvarar för städningen i kommunens lokaler.

I Borlänge kommun är det enheten Kost- och lokalservice som har ansvar för städningen. Det är alltså bara kommunens egna medarbetare som städar i kommunens lokaler (med några få undantag). De är enhetligt klädda och bär alltid en id-bricka där det står att de är anställda inom Borlänge kommun.

Kost- och lokalservice är medlem i Städbranschen Sverige. All lokalvårdspersonal är utbildad enligt SRY, Servicebranschens Yrkesnämnd. Det innebär att personalen är uppdaterade på moderna städmetoder och städutrustning. De vet hur de ska städa för att våra lokaler ska vara fräscha och hygieniska. Och i våra lokaler är det precis som hemma hos dig – städningen fungerar när den inte märks.

Folkhälsomyndighetens ”Allmänna råd om städning i skolor och förskolor” ett viktigt verktyg och hjälpmedel för oss, så att vi kan städa våra lokaler på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Se länk.

Allmänna råd om städning i skolor och förskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför och var städar vi?

Kost- och lokalservice städar kommunens lokaler för att bidra till

 • en god arbetsmiljö för medarbetare och alla andra som vistas i lokalerna
 • trivsel
 • underhåll av fastigheten och lokalerna
 • att förhindra allergi och smittspridning

Vi städar i Borlänge kommuns förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och i omsorgsnämndens lokaler. Vi städar också i stadshuset, på biblioteket och i olika fritidsanläggningar.

Städbeställningen bestämmer hur vi städar

Hur lokalerna städas beror på den städbeställning som finns på varje enhet, till exempel på en skola eller förskola. Det är den som är ansvarig för verksamheten som också har ansvar för att det finns ett städschema. Schemat ska anpassas efter behoven på den aktuella skolan eller förskolan.

Av städschemat ska det tydligt framgå var, hur och hur ofta städningen ska utföras, men också vem som ska göra de olika arbetsmomenten och när på dagen det ska göras.

Uppföljning och kontroller

När är det rent? Det är en fråga som alltid är aktuell eftersom vi alla har olika uppfattningar om hur det ska se ut när det är städat och fräscht. När vi på Kost- och lokalservice gör kvalitetskontroller använder vi standarden ”INSTA 800”. I standarden finns riktlinjer för hur städkvaliteten ska fastställas och hur resultaten ska mätas. Se länk.

Städkvalitet – system för fastställande och bedömning av städkvalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Produkter

De rengöringsmedel som vi använder följer EU:s direktiv. Vissa är märkta med Svanen, de andra är bedömda ”ej miljöfarlig” och ”ej märkningspliktig”. Vi upphandlar rengöringsmedel gemensamt med våra närkommuner.

Vi använder:

 • milda neutrala rengöringsmedel i den dagliga städningen.
 • specialrengöringsmedel, som löser tvål och fet smuts, för storstädning och för toaletter och duschrum.
 • sura rengöringsmedel som löser kalk och rost.
 • städklara system där rengöringsmedel impregneras i städmaterialet i tvättmaskinen för att inte överdosera rengöringsmedel.
 • engångsmaterial när det är risk för smitta, så att inte sjukdomar sprids mellan olika rum.

Metoder

Våttorkning rekommenderas inte i städbranschen, eftersom vatten löser upp smuts som sprids över stora ytor. När vattnet dunstat ligger smutspartiklar och rester av rengöringsmedel kvar på golvet.

 • Vi använder lättfuktade eller torra städmetoder eftersom de rengör bäst.
 • Vi använder städmoppar och städdukar med mikrofiber. De rengör effektivt.
 • Vatten är ingen bra städmetod eftersom många material inte tål vatten.
 • Vatten förstör och bryter ner polishytor – golven blir mera svårstädade – och det blir sämre resultat på sikt.
 • Såpa ett starkt rengöringsmedel. Risken är att vi förstör mer än att vi vårdar ytorna.