Rekryterare, HR-kontoret
Ida Anastasio Winblad
0243-642 35
Dela sidan på sociala medier

Grundskolans årskurs 4-6 med inriktning naturorienterande ämnen och teknik

Grundlärarprogrammet, grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng.

Du som vill bli lärare - nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Tack vare samarbetet mellan Borlänge kommun och Högskolan Dalarna kan du finansiera din lärarutbildning genom att arbeta under din studietid.

Programmet vänder sig till dig vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6 med tillvalet naturorienterande ämnen och teknik. Utbildningen går på 75% studietakt, innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5,5 år.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Borlänge kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-6.

Din lön är minst 18.000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9.000 kronor för studiedelen och minst 9.000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt.

Du kan komplettera med studiestöd från CSN.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, didaktiska ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik.

De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna består av svenska, engelska och matematik. Dessutom läser du kursen Naturorienterande ämnen och teknik. Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i olika ämnen.

Antagningskrav, Högskolan Dalarna

Urvalet baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov. För denna utbildning gäller områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper. Läs mer om behörighetskraven genom att följa denna länk (du länkas till Högskolan Dalarna).

Krav på dig som söker lärartjänst i Borlänge kommun

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:

  • Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna (HDA-H2VJN)
  • Ha dokumenterat god ämneskunskap inom naturorienterande ämnen och teknik
  • Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare
  • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
  • Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
  • Ha god förmåga att hantera konflikter på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
  • Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil

Så här ansöker du

Till Högskolan: Ansök via länken nedan "Grundlärarprogrammet, Högskolan" senast den 18 april. OBS! Du som redan sökt till högskolan kan söka tjänsten på Borlänge kommun till och med den 5 maj.

Till lärartjänst i Borlänge kommun: Ansök via länken nedan "Lärartjänst, Borlänge kommun" senast den 5 maj.

Ansök till lärartjänsten här

Mer information

Mer information finns på Högskolans webbplats (se länken nedan). Om du har frågor, kontakta Ida Anastasio Winblad via e-post ida.winblad@borlange.se eller Emma Unander via e-post emma.unander@borlange.se

Om du har frågor som rör utbildningen, kontakta Högskolan Dalarna.

Vanliga frågor och svar kring utbildningen/anställningen hittar du här.

 

Sidan senast uppdaterad