Borlänge kommuns logotyp

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen ska fungera som ett stöd för eleven under hela skolgången - från grundskolan, till gymnasiet och vuxenutbildningen.

Om du har frågor och funderingar kring val och möjligheter vad gäller skola, utbildning och framtida yrkesliv är du alltid välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare. 

Grundskolans studie- och yrkesvägledning

Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning

Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning