Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen ska fungera som ett stöd för eleven under hela skolgången - från grundskolan, till gymnasiet och vuxenutbildningen.

Om du har frågor och funderingar kring val och möjligheter vad gäller skola, utbildning och framtida yrkesliv är du alltid välkommen att kontakta skolans studie- och yrkesvägledare. 

Grundskolans studie- och yrkesvägledning

Grundskolans studie- och yrkesvägledare hjälper till att diskutera och besvara  frågor som rör val av olika slag, inte minst inför framtida gymnasiestudier.

Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning

Varje gymnasieskola har en studie- och yrkesvägledare som du gärna får kontakta om du har frågor eller vill ha rådgivning vad gäller utbildning, arbete och framtiden.

Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning

Genom studie- och yrkesvägledning kan du få hjälp att hitta svar på dina frågor om de studievägval som krävs för att nå ditt framtida yrke. Vi stöttar dig med att strukturera dina tankar och ger dig information för att ge dig ett så gott beslutsunderlag som möjligt innan du bestämmer dig.

Sidan senast uppdaterad