Borlänge kommuns logotyp

Grundskolans studie- och yrkesvägledning

Grundskolans studie- och yrkesvägledare hjälper till att diskutera och besvara frågor som rör val av olika slag, inte minst inför framtida gymnasiestudier.

Vilken gymnasieutbildning passar mig bäst? Vad vill jag arbeta med i framtiden? Hur når jag mitt mål? Mot slutet av grundskoletiden börjar eleverna fundera mer över vad de vill göra i framtiden. 

Som elev och vårdnadshavare kan det vara bra att diskutera sådana frågor och funderingar - liksom annat som rör val under skoltiden - med en studie- och yrkesvägledare. Här nedanför ser du vilka som jobbar med studie- och yrkesvägledning på våra grundskolor:

Malin W Markgren, Domnarvets skola
E-post: malin.markgren@borlange.se
Telefon: 0243-747 19

Erik Netterman, Forssaklackskolan
E-post: erik.netterman@borlange.se
Telefon: 0243-744 01

Lydia Linderoth Eweström, Gylle skola
E-post: lydia.ewestrom@borlange.se
Telefon: 0243-744 58

Theresia Sundqvist, Maserskolan
E-post: theresia.sundqvist@borlange.se
Telefon: 0243-648 27

David Brännström, Ornäs skola
E-post: david.brannstrom@borlange.se
Telefon: 0243-738 22