Borlänge kommuns logotyp

Studieförbund

Vill du lära dig något nytt? Studieförbunden i Borlänge erbjuder dig studiecirklar, kurser, föreläsningar samt medverkar i olika evenemang.

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. De är till för dig som vill lära dig nytt och utveckla kunskaper och färdigheter inom till exempel språk, olika kulturformer, skapande och samhällsliv.

Deltagandet i studieförbundens verksamhet är helt frivilligt. Som deltagare får du inga betyg, men kunskaper för livet.

Studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet:

Mer information om studieförbund

Kommunbidrag till studieförbund

Studieförbund som har godkänts av Folkbildningsrådet och har verksamhet i Borlänge kan få kommunalt bidrag. Totalt fördelas cirka 3,1 miljoner kronor under 2024 till studieförbunden.

Blankett för ansökan om bidrag för studieförbund 2024 Pdf, 545.4 kB.