Dela sidan på sociala medier

Studieförbund

Vill du lära dig något nytt? Studieförbunden i Borlänge erbjuder dig studiecirklar, kurser, föreläsningar samt medverkar i olika evenemang. Förbunden är en mötesplats för bildning och kultur.

Studieförbunden är till för dig som vill lära dig nytt och utveckla kunskaper och färdigheter inom till exempel språk, olika kulturformer, skapande och samhällsliv.

Studieförbundens verksamhet ska inte förväxlas med formell utbildning. Deltagandet i studieförbundens verksamhet är helt frivilligt. Som deltagare får du inga betyg, men kunskaper för livet.

Länkar till de 10 studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet finns nedan nedan.

Kommunbidrag till studieförbund

Studieförbund som har godkänts av Folkbildningsrådet och har verksamhet i Borlänge kan få kommunalt bidrag. Totalt fördelas 3,2 miljoner kronor under 2019 till studieförbunden.

Sidan senast uppdaterad