Borlänge kommuns logotyp

Synpunkter och klagomål gällande förskola och skola

Här kan du läsa om hur du gör om du vill framföra synpunkter och klagomål på verksamheten/utbildningen i Borlänge kommun.

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskola eller skola i Borlänge kommun vill vi veta det så att vi kan göra förbättringar. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter och för att erbjuda en utbildning som är bra och trygg för alla barn och elever.

Så lämnar du synpunkter

1. Kontakta lärare

Vänd dig i första hand till lärare eller annan berörd personal på den förskola eller skola det gäller. Berätta vad klagomålet gäller.

2. Kontakta rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du behöver – prata med rektor på förskolan eller skolan. Du kan också lämna in ditt klagomål via e-tjänst här nedanför.

3. Kontakta skolchef

Om du inte är nöjd med rektorns beslut kan du lämna dina synpunkter och klagomål till skolchef genom e-tjänst här nedanför.

Du kan även söka kontakt med rektor eller skolchef via Borlänge kommuns servicecenter: telefon 0243-740 00, e-post kommun@borlange.se eller besök på Röda vägen 50.

Utredning

Kommunen utreder ditt ärende och ger dig återkoppling. Om utredningen visar att det finns brister i verksamheten är kommunen och/eller ansvarig chef skyldig att åtgärda det.

Tänk på

Alla klagomål som utreds diarieförs och blir därmed en allmän handling. Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa handlingarna. Vi kan dock, med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, hemlighålla vissa känsliga uppgifter.

Om du vill kan du göra anmälan anonymt, men då kan inte Borlänge kommun ge återkoppling på ärendet.