Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Lämna dina synpunkter eller klagomål

Genom att fylla i och skicka formuläret nedan kan du lämna synpunkter och klagomål som rör barn och utbildning. Observera att det du skriver och skickar in via formuläret går till berörd nämnd och blir till en allmän, offentlig handling.

Beroende på vilken skolform ditt ärende gäller kommer det antingen att tas om hand av Barn- och utbildningsnämnden (förskola och grundskola) eller Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (gymnasieskola och vuxenutbildning).

När du trycker på Skicka går ditt meddelande direkt till registrator för Barn- och utbildningsnämnden, som ser till att alla berörda får det.
    
Sidan senast uppdaterad