Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning erbjuds på följande nivåer: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande och Gymnasial nivå. Utbildningar genomförs i kommunal regi och av externa utbildningsföretag

Gymnasial utbildning

Gymnasial utbildning ska ge vuxna motsvarande utbildning som ges i de nationella programmen för gymnasieskolan. Du väljer själv om du vill läsa mot en gymnasieexamen eller enstaka kurser.

Grundläggande utbildning

Om du har kortare utbildning än 9 år, eller om du behöver repetera ämnen på grundnivå för fortsatta studier, finns vuxenutbildning på grundskolenivå.

Svenska för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare är för dig som ännu inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare kallas sfi.

Borlänge läs- och skrivcentrum

Borlänge läs- och skrivcentrum (BLoS) finns för dig som tycker att det är svårt att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter är mycket vanligt och det finns hjälp att få. Hos oss kan du som är vuxen få stöd och hjälp med att träna din läsförmåga och att öka din läshastighet.

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Lärvux är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Validering

Har du flyttat till Sverige från ett annat land och inte fått med dig dina betyg eller intyg, eller har du skaffat dig kunskap på annat sätt som inte finns dokumenterad? Då kan du validera dina kunskaper.

Prövning - läsa upp betyg

En prövning innebär att du testar dina kunskaper i en kurs, utan att vara inskriven på kursen. Du studerar helt på egen hand och får utföra kursens olika moment i fråga om inlämningsuppgifter, redovisningar samt ett eller flera prov. När du utfört alla moment som ingår i kursens mål sätter en lärare betyg.

Sidan senast uppdaterad