Vuxenutbildningen - Borlänge kommun

Vuxenutbildningen - Borlänge kommun

Nya kunskaper. Oanade möjligheter.

Aktuellt

  • Ljudinformation om Coronavirus

    Vi har nu skapat ljudinformation på Arabiska, Kurmanji, Persiska och Somaliska om Coronaviruset.

  • Vissa problem med csn-rapportering

    På grund av tekniskt fel kan vuxenutbildningen i Borlänge inte skicka filer till csn. Studerande som påbörjat sina studier 16 mars kan bli drabbade då studieaktivering inte fungerat. Felsökning pågår.

  • Viktig information till studerande!

    Med anledning av Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation gäller följande för elever som studerar inom Vuxenutbildningen.

Viktig information till studerande!

Med anledning av Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation bedrivs från och med den 18 mars alla vuxenutbildningar på distans. Undervisningen för elever på Lärvux/BLoS ställs tills vidare in.

Mer information

Mina sidor

Använd Mina sidor för att se dina pågående, avslutade och framtida, planerade kurser inom vuxenutbildningen. Inloggning med BankID.

Mina sidor - inloggning

Behöver du hjälp eller boka studie- och yrkesvägledning?

Kontakta servicecenter
Telefon: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se
Besök: Röda vägen 50