Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Svenska för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare är för dig som ännu inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare kallas sfi.

När du läser sfi får du både grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskap om det svenska samhället. När du avslutat en kurs får du ett betyg. Sfi vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. Utbildningen finns på flera olika nivåer och all undervisning är kostnadsfri.

Anmälan till sfi

För att läsa sfi i Borlänge ska du:
- vara över 20 år. Du som är mellan 16-20 år ska vända dig till Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. Se länk nedan. 
- vara folkbokförd i Borlänge kommun
- sakna grundkunskaper i det svenska språket.
- ha giltig ID-handling och svenskt personnummer eller samordningsnummer där EU-medborgarskap kan styrkas. 

Du anmäler dig till sfi genom vuxenutbildningens hemsida. Du kan också besöka Servicecenter för att få hjälp med din anmälan. Tänk på att ta med dig pass eller annan id-handling.

Länk till anmälan

Tre studieformer att studera sfi på

- Klass. Det vanligaste och bästa sättet att studera på. Du har direktkontakt med läraren under dina studier.
- Distans med handledning. För dig som kommit en bit på väg i sfi-studierna och befinner dig på C eller D-nivå. Du läser en del självständigt men får stöd i dina studier av lärare i skolan. Du kan kan välja handledning dag eller kväll vid din anmälan.
- Distans. För dig som kommit upp till C eller D-nivå och kan studera sfi helt på egen hand.

Kombinera jobb och studier

Om du har jobb kan du kombinera detta på olika sätt med våra utbildningsformer, klass, distans med handledning och distans. Kontakta Vuxenutbildningen om du vill kombinera jobb och studier genom att till exempel arbeta tre dagar och studera två dagar i klass.

Kartläggning

I samband med din ansökan till sfi görs en kartläggning och vid kursstart en fördjupad kartläggning om din studiebakgrund, tidigare erfarenheter och behov av stöd.

Studievägar

Sfi består av tre olika studievägar och fyra olika nivåer/kurser: A, B, C och D. Din tidigare utbildning från ditt hemland avgör vilken studieväg du börjar på. Hur lång tid det tar att slutföra kurserna är individuellt.

Studieväg 1 är för dig som har fem år eller kortare utbildning från ditt hemland. Långsam studietakt.

Studieväg 2 är för dig som har utbildning som är 6 år eller mer, upp till gymnasium från ditt hemland. Normal studietakt.

Studieväg 3 är för dig med påbörjad eller slutförd utbildning vid högskola/universitet från ditt hemland. Snabb studietakt.

studievägar sfi

Vi strävar efter att alla elever ska läsa och få betyg till och med kurs D.

 

Nivåtest

Testet är till för dig som vill börja läsa en kurs eller utbildning och behöver veta vilken nivå du befinner dig på och kan starta dina studier från.

Sidan senast uppdaterad