Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Andra skolformer

Förutom kommunal vuxenutbildning finns det flera andra skolformer för dig som vill utbilda dig vidare eller lära dig något inom ett helt nytt område. Vi har gjort en förteckning om andra skolformer att ta del av.

Folkhögskola

I Sverige finns totalt 156 folkhögskolor i Sverige. I Borlänge finns Brunnsviks folkhögskola och Fornby folkhögskola.

Folkhögskolor ger flexibla studiemöjligheter till vuxna studerande. Skolorna ger normalt företräde för äldre och sökande med kort tidigare utbildning. Deltagare med funktionsnedsättning, invandrare och arbetslösa är prioriterade grupper.

Folkhögskolorna har allmänna kurser samt profilkurser inom olika ämnesområden att söka till. Vissa utbildningar på folkhögskolan är eftergymnasiala.

Undervisningen på folkhögskolor kostar ingenting men man betalar en låg avgift per termin för bland annat studiematerial.

Utbildningarna är i de flesta fall studiemedelsberättigande från CSN.

Läs mer om folkhögskola och om folkhögskolorna i Borlänge på länkarna nedan.

Högskola/Universitet

I Sverige finns 31 högskolor oc 16 universitet. Vill du studera på högskola i Dalarna? Då ska du ta kontakt med Högskolan Dalarna.

Högskolan Dalarna är förlagd i Borlänge och Falun. Här hittar du en mängd olika program och kurser att läsa. Läs mer på Högskolan Dalarnas hemsida från länken nedan.

Utbildningar inom högskola/universitet är eftergymnasiala och studiemedelsberättigande.

Studieförbund

Vill du lära dig något nytt? Studieförbunden i Borlänge erbjuder dig studiecirklar, kurser, föreläsningar samt medverkar i olika evenemang. Förbunden är en mötesplats för bildning och kultur.  

Studieförbunden är till för dig som vill lära dig nytt och utveckla kunskaper och färdigheter inom till exempel språk, olika kulturformer, skapande och samhällsliv.

Studieförbundens verksamhet ska inte förväxlas med formell utbildning. Deltagandet i studieförbundens verksamhet är helt frivilligt. Som deltagare får du inga betyg, men kunskaper för livet. 

Se länk nedan till studieförbunden.se. Därifrån kan du länka dig vidare till olika studieförbund.

Yrkeshögskola

Inom yrkeshögskola utbildas du för en tydlig yrkesroll. Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med näringslivet.

Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete). Utbildningarna är eftergymnasiala och är oftast mellan ett och tre år långa. De allra flesta är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

I Dalarna finns ett flertal utbildningar inom yrkeshögskolan som ofta leder till arbete. Vissa utbildningar inom yrkeshögskolan finns på distans.

Klicka på länken nedan för mer information om yrkeshögskolan.

Utbildningar genom privata företag

Privata utbildningar finns inom olika branscher och har alltid en kurskostnad. De flesta av dessa utbildningar är inte studiemedelsberättigande från CSN.

Sidan senast uppdaterad