Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om Ansökan och antagning

Vad händer då jag sökt kurs genom digital ansökan?

Du får en bekräftelse till e-postadress du angett vid din ansökan från Vägledningscentrum. Din ansökan börjar behandlas efter sista ansökningsdag.

Bekräftelsen på e-post ska komma till din inkorg, men den kan också hamna i din skräppost.

Behöver jag bifoga betyg när jag ansöker?

Ja, du ska alltid bifoga dina betyg och eventuella efterfrågade intyg eller andra dokument från tidigare studier. Då ser vi att du har rätt behörighet till sökt utbildning. Betygen ska vara bifogade senast 12 dagar efter sista ansökningsdag.

Jag har missat att ansöka i tid. Kan jag göra en sen ansökan?

För de yrkesutbildningar som har platser kvar går det att göra restplatsansökan ansökan. Ansökan öppnar upp under första kursstartsveckan och är som längst öppen 14 dagar.

Till några kursstarter på grund- och gymnasienivå finns restplatser att ansöka till inom klass och distans med handledning. Ansökan till dessa kurser öppnas upp under veckan för kursstart och är öppen till fredag 14.00. Antagning görs i turordning och antagningsbesked ges på fredagen, senast 18.00. Om du är antagen börjar dina studier kommande vecka.

För samtliga distanskurser kurser på grund- och gymnasienivå får du invänta kommande ansökningsperiod med dess utbildningsstart. 

Varför står det ej behörig när jag har bifogat mina betyg eller gjort nivåtest?

Det beror på att en första behörighetskontroll görs i anslutning till din ansökan. Då kan du få meddelande att vi vill att du bifogar betyg i din ansökan, kommer in med dina betyg till Vägledningscentrum eller gör ett nivåtest. Du står då som ej behörig fram tills dess att ny behörighetskontroll görs efter att ansökningsperioden avslutats.

Du har ingen förtur om du gör din ansökan i början eller slutet av ansökningsperioden. Alla behandlas lika under antagningen.

När får jag antagningsbesked?

Efter ansökningsperiodens slut börjar antagningsarbetet. När vi börjat med antagningen informerar vi kontinuerligt och du får ett antagningsbesked. Senast två veckor innan kursstart ska du ha fått ett antagningsbesked. Kallelse från utbildningsanordnaren kommer närmare kursstart.

Ovanstående gäller ordinarie antagning, ej restplatsantagning.

Jag vill tacka nej till utbildning jag blivit antagen till. Hur gör jag?

Om du innan utbildningen startat kan ge besked om att du inte kommer starta utbildningen kan du meddela genom att skicka e-post till kommun@borlange.se Efter att din utbildning startat meddelar du studieavbrott till din utbildningsanordnare.

Kan jag välja utbildningsanordnare att studera vid?

Nej, det kan du inte. Du blir placerad hos den utbildningsanordnare där utbildningsplats finns.

Jag vill söka Vuxenutbildning i annan kommun. Hur går jag tillväga?

Om du vill söka någon utbildning i annan kommun gör du ansökan till kommunen som anordnar utbildningen. Du skriver därefter ut ansökan och skickar den till Vägledningscentrum, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge.

Beslut tas därefter om Borlänge kommun beviljar utbildningen med Interkommunal ersättning (IKE). Du får därefter besked på om ansökan beviljas eller avslås.

Jag har sökt en yrkesutbildning i annan kommun. Hur länge behöver jag vänta på svar om den blir beviljad?

Handläggningstiden för besluten är 14 dagar.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras utifrån gällande lagstiftning och dataskyddsförordning GDPR.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kan jag överklaga beslut?

Ja det kan du. Överklagande ska vara skriftligt och skickas till: Borlänge kommun Vägledningscentrum 781 81 Borlänge

Beslutet omprövas och om beslutet inte ändras enligt din begäran sänds beslutet till Allmän förvaltningsdomstol för prövning. Överklagandet måste komma in till Vägledningscentrum inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om tiden överskridits kan överklagan inte tas upp till prövning.

I överklagandet ska du ange vad du är missnöjd med och vilken ändring du önskar i beslutet. Skriv ner betydelsefulla saker för ärendet och som eventuellt kan ha tillkommit som kan göra att beslutet ändras. Överklagandet ska innehålla namn, adress och telefonnummer och vara undertecknad av dig eller ett ombud.

Sidan senast uppdaterad