Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om Svenska för invandrare

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om sfi.

Hur anmäler jag mig till sfi?

Du anmäler dig genom webbanmälan på Vuxenutbildningens hemsida. Du måste ha BankID för att kunna göra din anmälan. Om du saknar BankID kan du få hjälp med din anmälan vid Servicecenter. Ta med pass eller giltig legitimation.

Hur får jag veta när jag fått en utbildningsplats?

Klass: brev (kallelse) skickas hem till dig med information från utbildningsanordnaren (skolan). Du kan även få e-post och sms.
Distans med handledning och Distans: e-post (med kallelse) skickas ut några dagar före kursinformationen.

Vad händer om jag inte kommer till kursstart?

Om du inte kommer till kursstart eller kursinformationen avslutas din sfi-plats. Du måste göra en ny anmälan till sfi.

Kan jag byta från distans till klassrum och tvärtom, efter att kursen börjat?

Ja, det går bra. Ta först och främst kontakt med din skola som ska kunna byta din studieform från distans till klass. Om du ska byta från klass till distans måste du ligga på C eller D-nivå i sfi. Vid eventuella frågor, kontakta Vägledningscentrum genom att skicka e-post på kommun@borlange.se  eller att besöka på Servicecenter, Röda vägen 50. 

Jag har väntat länge på att börja sfi, när får jag börja?

Vi kan ibland ha kötider och det är svårt att säga exakt när du börjar. Målet är att du som etableringselev ska ha en utbildningsplats inom en månad. Övriga försöker vi få en utbildningsplats för inom tre månader.

Vi erbjuder 11 kursstarter/år med start i början av månaden.

Min vän har fått börja och jag har väntat längre än honom/henne, varför?

Det finns olika nivåer på sfi och det kan vara så att ni ligger på olika nivåer. Öppnar sig en plats i en grupp där din vän har kunskaperna som krävs kan hon/han få en plats. Du får en plats först när det öppnas en plats i den kurs som ligger på din nivå.

Vilka studieformer finns?

Vi har tre olika studieformer som du kan välja bland, beroende på vilken studienivå du befinner dig på; klassundervisning, distans med handledning eller distansundervisning.  

Kan jag kombinera arbete med sfi-studier?

Ja, både arbete och praktik kan kombineras med dina sfi-studier. Du får ett anpassat schema och du kan studera både i klass och på distans.

Hur många timmar i veckan pågår studierna?

Du studerar minst 15 timmar i veckan och har lektioner cirka 3 timmar om dagen. Du kan inte själv välja tid för dina lektioner. Därför är det viktigt att du har möjlighet att studera mellan 08.00-17.00, måndag till fredag.

Då du anmäler till sfi i klass placeras du även på någon av våra orienteringskurser. Orienteringskurs studeras 10 timmar/vecka (2 timmar/dag). Om du av någon anledning inte vill gå orienteringskurs behöver du skriva på en avbrottsblankett. 

Vissa skolor kan erbjuda ett flexibelt schema om du vill kombinera studierna med praktik eller arbete. Kontakta Vägledningscentrum.

Jag tycker att jag hamnat på fel sfi-nivå. Vad gör jag?

Om du anser att du hamnat på för svår eller för enkel nivå i dina studier pratar du med din lärare. Läraren eller rektorn kan därefter meddela Vägledningscentrum att din sfi-nivå ändras. 

Vart vänder jag mig för att anmäla sjukdom/sjukfrånvaro?

Ring eller skicka e-post till din lärare. Läkarintyg ska lämnas in om du är sjuk mer än 5 studiedagar.

Jag ska resa till mitt hemland och vara borta en tid, hur gör jag?

I samband med resan gör du ett avbrott. När du är tillbaka i Sverige gör du en ny sfi-anmälan. Om du varit frånvarande mer än tre veckor i följd utan att ha varit sjuk blir du av med din utbildningsplats.

Kan jag förlora min studieplats?

Ja, om du inte kan tillgodogöra dig utbildningen eller om du inte gör tillfredsställande framsteg. Du kan även förlora din sfi-plats om du har för stor frånvaro. Prata med din lärare.

Hur mycket kostar det att studera på sfi?

Sfi-undervisning och utbildningsmaterial är gratis. Ta med dig papper och penna till lektionerna.

Får jag välja utbildningsanordnare (skola)?

Nej, du erbjuds utbildningsplats på en skola som har betygsrätt från Skolinspektionen.

Får jag studiemedel när jag studerar på sfi?

Nej, det får du inte.

Får jag ta ledigt under tiden jag studerar på sfi?

Nej, några ledigheter beviljas inte.

Är jag försäkrad under mina sfi-studier?

Ja, när du är närvarande i skolan.

Får jag betyg eller intyg?

Betyg sätts på varje avslutad sfi-kurs. Betygsskalan har fem godkända steg A, B, C, D och E samt ett underkänt steg F. Du kan få studieintyg från utbildningsanordnaren eller från Vägledningscentrum. Efter avslutad kurs kan du begära att få ut ditt betyg från Vägledningscentrum.

Hur lång är utbildningen i sfi?

Kurstiden varierar beroende på din utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerade studieväg.  

Vad händer efter avslutad sfi-utbildning?

Efter sfi D-kursen är nästa utbildningssteg att gå vidare med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du börjar med delkurs 1. Svenska som andraspråk består av fyra olika delkurser på grundläggande nivå. Efter grundläggande nivå kan du gå vidare till gymnasial nivå och läsa Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.  

Sidan senast uppdaterad