Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Nivåtest

Nivåtest genomförs på dator. Testet är till för dig som vill börja läsa en kurs eller utbildning och behöver veta vilken nivå du befinner dig på och kan starta dina studier från.

Vem får göra test?

  • person som inte är i studier och inte har betyg eller motsvarande i ämnet.
  • person som har betyg i ämnet men som är äldre än 12 månader.
  • person som är folkbokförd i Borlänge kommun.

Hur ofta får jag göra test?

  • ett test per år och ämne får göras om inte särskild omständighet föreligger.

Nivåtest finns i följande ämnen

  • engelska på grund- eller gymnasienivå
  • matematik på grund- eller gymnasienivå
  • svenska på grund- eller gymnasienivå 
  • svenska som andraspråk på sfi-, grund- eller gymnasienivå

Testtider

Våra ordinarie testtider är tisdagar med start 13.00, tills testet är slut. Vid stort intresse kan andra dagar och tider förekomma, till exempel nära en antagning.

Testresultat

Testresultatet är inget betyg, det är en rekommendation på vilken nivå du bör studera. Resultatet visar även den kunskapsnivå du har. 

Resultat från nivåtestet skickar vi till den e-postadress som du har lämnat. Du får det efter maximalt 7 dagar.

Ta med legitimation

För att vi ska veta att rätt person genomför testet måste du ta med dig giltig legitimation.

Anmälan till nivåtest

Du kan anmäla dig till nivåtest på genom att ringa till Servicecenter 0243-74 000 eller skicka e-post till kommun@borlange.se

Testlokal

Du genomför testet på Vägledningscentrum, Humanistgatan 4 i Borlänge. Kom i god tid innan testet. 

Sidan senast uppdaterad