Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Studieekonomi, poäng och studietakt

All kommunal vuxenutbildning är kostnadsfri, men du måste själv betala för böcker och material. För att finansiera dina studier är det vanligast att söka studiemedel genom CSN, Centrala studiestödsnämnden. Studiemedel kan sökas för hel- eller deltidsstudier.

För de flesta av våra utbildningar vid Vuxenutbildningen kan du söka studiemedel från CSN. Undantag gäller för studier inom sfi och på Lärvux, där du inte har rätt till studiemedel.

Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du också vill låna. Lånet måste du betala tillbaka. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

Du kan bara få studiemedel under en begränsad tid. Hur länge du kan få studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du studerar på.

Du har rätt till studiemedel från CSN från 1 juli det år du fyller 20 år. Studiemedel från CSN beviljas som längst till och med det år du fyller 56 år men rätten att låna pengar begränsas redan från att du fyllt 47 år.

Ansökan till CSN

Du ansvarar själv för att göra ansökan om studiemedel till CSN och att uppgifterna stämmer. Ansökan görs digitalt på CSN:s hemsida (se länk nedan) med hjälp av e-legitimation.

Hjälp med CSN-ansökan

I Borlänge kan du få hjälp med att fylla i uppgifterna i studiemedelsansökan av Medborgarcenter, Klöverstigen 10, som har öppet måndag-torsdag 10.00-18.00. Se länk till Medborgarcenters informationssida längst ned.

Studieperiod på ditt antagningsbesked

På det antagningsbesked du fått från Vuxenutbildningen framgår alltid rätt studieperiod samt poängantal för kurs/er du söker studiemedel för.

Poäng på kurser vid Vuxenutbildningen

Varje delkurs på grundskolenivå och varje kurs på gymnasienivå omfattar ett visst antal poäng. Dina studiers poängomfattning får du om du summerar ihop poängen för de kurser du studerar.

Studietakt

Den lägsta studietakten du kan få studiemedel för är 50 % under minst 3 veckor. För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka.

100%= 20 poäng/vecka

75%= 15-19 poäng/vecka

50%= 10-14 poäng/vecka

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt, samt om du läser med studietakt 50 %, 75 % eller 100 %.  Räkna med att lägga ner ca 40 studietimmar för heltidsstudier.

Lämna studieförsäkran

När du börjat studera ska en studieförsäkran lämnas till CSN innan pengar kan betalas ut. Försäkran gäller då att du studerar eller tänker börja studera utifrån uppgifterna i ditt beslut. Du måste ha fått beslut om studiemedel innan studieförsäkran lämnas.  

Krav på studieresultat

Dina studieresultat måste varit tillräckliga för att få rätt till nya studiemedel. CSN ställer krav på att du ska få godkända betyg (minst E) i de kurser du får studiemedel för. Du kan ändå få studiemedel trots att du inte uppfyller kraven på studieresultat så länge du inte har underkänt (F)  i mer än 200 poäng.

Meddela kursändringar

Om du har studiemedel från CSN måste du tänka på att ändringar i din studieplan kan påverka rätten till studiemedel. Glöm inte att anmäla ändringen till CSN. Om ändring inte görs kan du bli återbetalningsskyldig.

Frågor om Studiemedel

Har du frågor om studiemedel och din ansökan kan du alltid ringa till CSN på telefon 0771-276 000 eller gå in på deras hemsida www.csn.se.

Andra studiefinansieringsformer

A-kassa- Grundregeln är att du ska söka arbete aktivt och vara beredd att ta lämpligt arbete under tiden du har a-kassa. Det innebär att du kan studera deltid med bibehållen ersättning om a-kassan inte anser att det hindrar möjligheterna till arbete. Ta kontakt med din a-kassa om detta.

Försörjningsstöd- Kommunens verksamhet för ekonomiskt bistånd kan bestämma om du kan studera om du har försörjningsstöd.

Sjukpenning eller sjukersättning- Försäkringskassan bestämmer om du kan studera samtidigt som du har sjukpenning eller sjukersättning.  

Sidan senast uppdaterad