Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Betyg och examen

Läs mer här om de olika betygsdokumenten.

Examensbevis

Du som startat dina gymnasiestudier efter den 1/7 2011 (gymnasieskolan) eller 1/7 2012 (vuxenutbildning) kan läsa mot ett examensbevis.

Av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

I en gymnasieexamen utfärdad från 1 januari 2017 får alla nya kurser från den nuvarande gymnasieskolan (GY11) ingå med undantag av idrott och hälsa 1 . Kurser från den förra gymnasieskolan kan ingå om de kan omvandlas till de nya enligt Skolverkets motsvarandelista. Se dokumentlänk längst ned.

För yrkesexamen krävs:

 • totalt 2400 poäng varav minst 2250 poäng ska vara godkända
 • lägst E (godkänt) i svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a och i gymnasiearbetet.
 • betyg i minst en kurs i historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap med sammanlagt minst 50 poäng i varje ämne.
 • 1800 poäng valfria kurser varav övervägande del ska vara yrkeskurser mot vald yrkesinriktning.
 • svenska 2 och 3 samt engelska 6 måste läsas för grundläggande behörighet till högskola.

För högskoleförberedande examen krävs

 • totalt 2400 poäng varav minst 2250 poäng ska vara godkända
 • lägst E (godkänt) i svenska 1-3/svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6, matematik 1b eller 1c
 • betyget E i gymnasiearbetet
 • betyg på en eller flera kurser i historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap
 • att du läst matematik 2b/2c (inriktning sam/ek) eller 2b/2c och 3b/3c (inriktning na/te).
 • resterande kurser ska övervägande ingå i ett av de sex högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan

Slutbetyg

Du som startade dina gymnasiestudier före den 1/7 2011 (gymnasieskolan) eller 1/7 2012 (vuxenutbildning) och tidigare har ett samlat betygsdokument, har möjlighet att läsa till ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Slutbetyg får utfärdas t.o.m. 2020-07-01.

För ett slutbetyg från vuxenutbildningen gäller följande :

 • Det måste omfatta 2 350 poäng
 • Samtliga kärnämnen (600p) ska ingå d.v.s. svenska A+B/svenska som andraspråk A+B, engelska A, matematik A, samhällskunskap A, naturkunskap A samt religionskunskap A - kan bytas ut till motsvarande kurser inom nya gymnasieskolan.
 • Fritt valda kurser 1 750 poäng
 • Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Specialidrott samt Specialarbete får ej ingå.

Tidigare lästa kurser från gymnasiet eller vuxenutbildning kan för det mesta föras in i ett slutbetyg.

Det finns en särskild regel som kallas "Åttaårsregeln", som innebär att ett betyg som har satts för mer än åtta år före slutbetyget, får bara tas in i slutbetyg om rektorn på grund av särskilda skäl medger det. Detta regleras i 4 kap. 9 § om kommunal vuxenutbildning (2002:1012). Under länk längst ner på sidan kan du läsa om "Åttaårsregeln". Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum för mer information. 

Tiden snart ute för Slutbetyg!

Efter 1 juli 2020 ersätts slutbetyg med gymnasieexamen. Då gäller delvis andra förutsättningar. Om du har samlat betygsdokument från tidigare gymnasiestudier och nästan nådde fram till slutbetyg kan  du fortfarande ansöka för att börja studier under våren 2020 och bli klar.

Slutbetygen utfärdas av Vägledningscentrum. Observera att du måste vara klar med sista kursen och lämna in en begäran om slutbetyg senast 29 maj.

Utdrag ur betygskatalog

En förteckning över de kurser du läst hos Vuxenutbildningen. Efter avslutade kurser på grundläggande eller gymnasial nivå beställer du dina kursbetyg på ett utdrag ur betygskatalog - du bestämmer själv vilka kurser du vill ha med på dokumentet.

Betygsskala

Betygsskalan går från bokstäverna F - A.

Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D, E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Icke godkänt betyg betecknas med F.

Gymnasieexamen från Vuxenutbildningen

Det krävs ofta planering för att uppnå ett mål. Om du är väg att klara av en gymnasieexamen inom Vuxenutbildningen har vi sammanställt information om vad som gäller kring gymnasieexamen. Se dokumentlänk nedan

Beställ betyg och studieintyg från studier vid Vuxenutbildningen

Om du önskar betyg eller studieintyg från dina studier hjälper vi dig gärna med det. Vid ansökan om gymnasieexamen eller slutbetyg måste original av eventuella betyg från tidigare kurser vid andra skolor visas upp. Alternativt ska en vidimerad kopia lämnas in.

Sidan senast uppdaterad