Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Kurser på Distans

Vuxenutbildningen Borlänge har ett brett utbud av distanskurser på gymnasial nivå. Studera var och när du vill.

Inför studierna kallas du till ett introduktionsmöte på plats i Borlänge i anslutning till kursstart. Distansstudierna är därefter helt webbaserade vilket betyder att man hela tiden utgår från din egen dator med Internet, förutom slutprov/nationella prov. Slutprov/nationella prov genomförs på plats i en lokal som tillhör Vuxenutbildningen i Borlänge.

Utbildningen sker genom självstudier i den webbaserade utbildningsplattformen Novo. I Novo hittar du studieguider, testa dig själv-uppgifter, prov, ljud- och videoklipp samt dina uppdrag i kursen. En lärare rättar dina uppdrag och svarar på frågor du har under utbildningen. 

Distansutbildningen finns tillgänglig dygnet runt och du kan studera var du än befinner dig. För att klara av distansstudier måste man inte bara ha goda datorkunskaper, man måste också vara strukturerad och motiverad för att självständigt se till att slutföra alla uppgifter och klara utbildningen.

För att genomföra utbildningen på distans krävs att du har tillgång till dator.

Studietakt

Du väljer själv om du vill läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt samt om du läser med studietakt 25 %, 50 % eller 100 % . 100 % = 20 poäng/vecka, vilket innebär 400 poäng för 20 veckor. Räkna med cirka 40 studietimmar för heltidsstudier, 20 timmar för halvtidsstudier och 10 timmar för studier på 25 %.

Antagning

Du kan bli antagen till maximalt 400 poäng vid varje ansökningstillfälle. Maximalt studietakt, 20 poäng/vecka i snitt.

Om du har läst en webbaserad distanskurs som du inte har uppnått godkänt resultat i, kommer du inte bli antagen till samma kurs igen på distans. Istället hänvisas du till prövning eller till undervisning i klass eller distans med handledning för kursen. 

För att bli antagen till distanskurs måste du ange vilken utbildning och vilket lärosäte du söker behörighetsgivande kurser till, ex "Sjuksköterska/Högskolan Dalarna". Du kan läsa in 1 särskild behörighet i taget och den kan bestå i flera kurser. I annat fall blir kurserna inte beviljade.

Om ditt mål är gymnasieexamen eller slutbetyg behöver du ange det samt bifoga betyg och en studieplanering. Du kan alltid få hjälp med studieplanering av våra studie- och yrkesvägledare.

Undantaget från ovanstående krav är följande kurser: Engelska 5, 6, matematik 1,2, svenska/svenska som andraspråk 1,2 och 3, historia 1b, naturkunskap 1b, religion 1 och samhällskunskap 1b. Till dessa kurser antas alla behöriga sökanden oavsett mål med sina studier.

Viktigt att tänka på! Under rubriken "Övrigt" i ansökan kan du ange önskemål om du önskar läsa en kurs i taget eller kurser parallellt. Du kan också ange annat som handlar om dina kommande studier.  

Om du vill läsa kurser som bygger på varandra i kunskapsnivå, t ex svenska 1,2 och 3 kan du söka alla tre samtidigt på distans. Ange under rubriken "Övrigt" i ansökan att du vill läsa kurserna efter varandra.

Utbildningsanordnare

Samtliga kurser som ges på distans har Hermods som utbildningsanordnare.

Kurser som innehåller APL

En del av kurserna i vårt utbildningsutbud på distans innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande). För APL-kurs gäller att du som studerande ordnar egen APL, inte utbildningsanordnaren.

Kursutbud vid samtliga kursstarter under året

Kursnamn APL Poäng Rekommenderade   förkunskaper
Administration   1 APL 100 Information och     kommunikation 1, Reception 2, eller Konferens 2
Administration   2 APL 100 Administration 1
Affärsjuridik   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Affärskommunikation APL 100 Kursen kan läsas   flera gånger på olika språk. Om kursen läses på engelska bygger den på   engelska 5. Om kursen läses på ett modernt språk bygger den på moderna språk   3. Om kursen läses på modersmål bygger den på kursen modersmål 1.
Affärsutveckling   och ledarskap   100 Marknadsföring 1
Aktiviteter   och upplevelser APL 100 Besöksnäringen   eller Naturbruk
Aktivitetsledarskap   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Akutsjukvård APL 200 Vård- och   omsorgsarbete 2 och Medicin 1
Arkitektur-   hus   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Arkitektur-   rum   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Barn- och   ungdomssjukvård APL 200 Vård- och   omsorgsarbete 2 och Medicin 1
Barns lärande   och växande   100 Lärande och   utveckling och Människors miljöer
Besöksnäringen APL 100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Biologi 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Biologi 2   100 Biologi 1
Branschkunskap inom handel och administration   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Danska 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Dator och   nätverksteknik   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Datorteknik 1a   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Datorteknik 1b   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Digitalt   skapande 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Digitalt   skapande 2   100 Digitalt   skapande 1
Engelska 5   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Engelska 6   100 Engelska 5
Entreprenörskap   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Entreprenörsskap   och företagande   100 Företagsekonomi   1 eller Entreprenörskap
Etik och   människans livsvillkor   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Etnicitet och   kulturmöten   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Evenemang   100 Konferens och   evenemang eller utställningsdesign 2
Film- och   TV-kunskap   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Filosofi 1   50 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Filosofi 2   50 Filosofi 1
Franska 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Franska 2   100 Franska 1
Franska 3   100 Franska 2
Franska 4   100 Franska 3
Franska 5   100 Franska 4
Franska 6   100 Franska 5
Franska 7   100 Franska 6
Friskvård och   hälsa   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Frukost och   bufféservering APL 100 Logi
Fysik 1a   150 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Fysik 1b1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Fysik 1b2   50 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Fysik 2   100 Fysik 1a eller   Fysik 1b2
Företagsekonomi   1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Företagsekonomi   2   100 Företagsekonomi   1
Geografi 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Geografi 2   100 Geografi 1
Grundläggande   vård och omsorg   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Gränssnittsdesign   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Gränssnittsdesign   3D   100 Gränssnittsdesign
Guide   och reseledare APL 100 Besöksnäringen   eller fordon- och transportbranschens villkor och arbetsområden
Gymnasiearbete   Barn och fritidsprogrammet   100 Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara
Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammet   100 Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara
Gymnasiearbete Humanistiska programmet   100 Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara
Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet   100 Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara
Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet   100 Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara
Gymnasiearbete Teknikprogrammet   100 Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara
Gymnasiearbete Vård och omsorgsprogrammet   100 Genomförs i   slutet av utbildningen efter att majoriteten av kurser inom den valda   inriktningen mot en gymnasieexamen är klara
Hemsjukvård   100 Vård- och   omsorgsarbete 2 och Medicin 1
Historia 1a1   50 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Historia 1a2   50 Historia 1a1
Historia 1b   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Historia 2a   100 Historia 1a2   eller Historia 1b
Historia 2b-   kultur   100 Historia 1a2   eller Historia 1b
Historia 3   100 Historia 1a2   eller Historia 1b
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering   100 Beroende på valt   kunskapsområde, Samhällskunskap 2, Psykologi 2, Historia 2 eller Moderna   språk 4. Kan läsas flera gånger med olika innehåll
Hållbar   turism   100 Besöksnäringen   eller Naturguidning 1, Renen och dess naturmiljö samt Samisk matkultur
Hållbart samhällsbyggande   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Hälsopedagogik   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Information   och kommunikation 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Internationell   ekonomi   100 Samhällskunskap   1a2 eller Samhällskunskap 1b
Internationella   relationer    100 Samhällskunskap   1a2 eller Samhällskunskap 1b
It i vård och   omsorg   100 Vård- och   omsorgsarbete 2
Italienska 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Italienska 2   100 Italienska 1
Journalistik,reklam och information 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Journalistik,reklam och information 2   100 Journalistik,   reklam och information 1
Kemi 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Kemi 2   100 Kemi 1
Kinesiska 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Kinesiska 2   100 Kinesiska 1
Kommunikation   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Komplementärmedicin   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Konferens 1 APL 100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Konferens 2 APL 100 Konferens 1
Konferens   och evenemang   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Konstarterna och samhället   50 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Kost och hälsa   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Kost, måltid och munhälsa   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Kultur och   idéhistoria   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Latin - språk   och kultur 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Latin - språk   och kultur 2   100 Latin1
Latin - språk   och kultur 3   100 Latin 2
Ledarskap och   organisation APL 100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Litteratur   100 Svenska 1 eller   Svenska som andraspråk 1
Logi   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Logistik 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Lärande och   utveckling   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Marknadsföring   100 Företagsekonomi   1 eller Entreprenörskap och företagande
Marknadsföring   och försäljning   100 Besöksnäringen   eller Fritids - och friskvårdsverksamheter
Matematik 1a   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande. Ingår i samtliga   Yrkesprogram
Matematik 1b   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande. Kursen ingår i Ekonomi-   Estetiska- Humanistiska- Samhällsvetenskapsprogrammet
Matematik 1c   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande. Kursen ingår i   Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet
Matematik 2a   100 Matematik 1a, 1b   eller 1c
Matematik 2b   100 Matematik 1a, 1b   eller 1c
Matematik 2c   100 Matematik 1a, 1b   eller 1c
Matematik 3b   100 Matematik 2a, 2b   eller 2c
Matematik 3c   100 Matematik 2a, 2b   eller 2c
Matematik 4   100 Matematik 3b   eller 3c
Matematik 5   100 Matematik 4
Matematik   specialisering   100 Matematik 4
Medicin 1 APL 150 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Medicin 2   100 Medicin 1
Medieproduktion   1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Medieproduktion   2   100 Medieproduktion   1
Medier, samhälle och kommunikation 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Medier, samhälle och kommunikation 2   100 Medier, samhälle   och kommunikation 1
Miljö- och   energikunskap   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Människans   språk 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Människans   språk 2   100 Människans språk   1
Människors   miljöer   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Naturkunskap   1a1   50 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Naturkunskap   1a2   50 Naturkunskap 1a1
Naturkunskap   1b   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Naturkunskap   2   100 Naturkunskap 1a2   eller Naturkunskap 1b
Palliativ   vård    100 Vård- och   omsorgsarbete 2 och Medicin 1
Pedagogiska   teorier och praktiker   100 Pedagogiskt   arbete
Pedagogiskt   arbete APL 200 Lärande och   utveckling och Människors miljöer
Pedagogiskt   ledarskap APL 100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Personaladministration APL 100 Administration 2   eller våningsservice 2
Personlig   försäljning 1 APL 100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Personlig   försäljning 2 APL 100 Personlig   försäljning 1
Personlig   försäljning 3   100 Personlig   försäljning 2
Politik och   hållbar utveckling   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Praktisk   marknadsföring 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Praktisk   marknadsföring 2   100 Praktisk   marknadsföring 1
Privatjuridik   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Programhantering   100 Information och   kommunikation 1
Programmering   1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Programmering   2   100 Programmering 1
Psykiatri 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Psykiatri 2 APL 200 Psykiatri 1
Psykologi 1   50 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Psykologi 2a   50 Psykologi 1
Psykologi 2b   50 Psykologi 1
Reception 1 APL 100 Logi
Reception 2  APL 100 Reception 1
Receptions-   och konferensservice APL 100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Redovisning 1   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Redovisning 2   100 Redovisning 1
Religionskunskap   1   50 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Religionskunskap   2   50 Religionskunskap   1
Reseproduktion och försäljning APL 100 Besöksnäringen
Resmål och resvägar APL 100 Besöksnäringen   eller fordon- och transportbranschens villkor och arbetsområden
Retorik   100 Svenska 1 eller   Svenska som andra språk 1
Rums- och konferensbokning APL 100 Konferens 2   eller Reception 2
Rätten och   samhället   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Rättspsykiatri   100 Psykiatri 2
Samhällsbaserad   psykiatri   100 Psykiatri 2
Samhällskunskap   1a1   50 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Samhällskunskap   1a2   50 Samhällskunskap   1a1
Samhällskunskap   1b   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Samhällskunskap   2   100 Samhällskunskap   1a2 eller Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap   3   100 Samhällskunskap   2
Samtida   kulturuttryck   100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Servicekunskap APL 100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Service och   bemötande 1 APL 100 Grundläggande   svenska, svenska som andra språk eller motsvarande
Skapande   verksamhet   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Skrivande   100 Svenska 1 eller   Svenska som andra språk 1
Socialpedagogik   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Socialt   arbete APL 200 Sociologi
Sociologi   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Spanska 1   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Spanska 2   100 Spanska 1
Spanska 3   100 Spanska 2
Spanska 4   100 Spanska 3
Spanska 5   100 Spanska 4
Spanska 6   100 Spanska 5
Spanska 7   100 Spanska 6
Specialpedagogik   1   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Specialpedagogik   2 APL 100 Specialpedagogik   1
Svenska 1   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Svenska 2   100 Svenska 1
Svenska 3   100 Svenska 2
Svenska som   andraspråk 1   100 Svenska som   andra språk eller motsvarande
Svenska som   andraspråk 2   100 Svenska som   andra språk 1
Svenska som   andraspråk 3   100 Svenska som   andra språk 2
Svenskt   teckenspråk för hörande 1   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Teknik 1   150 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Textkommunikation    100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Transport och   spedition   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Turistbyråservice APL 100 Besöksnäringen
Tyska 1   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Tyska 2   100 Tyska 1
Tyska 3   100 Tyska 2
Tyska 4   100 Tyska 3
Tyska 5   100 Tyska 4
Tyska 6   100 Tyska 5
Tyska 7   100 Tyska 6
Ungdomskulturer   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Vardagsolyckor   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Webbserverprogrammering   1   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Webbserverprogrammering   2   100 Webbserverprogrammering   1
Webbutveckling   1   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Webbutveckling   2   100 Webbutveckling   1
Våningsservice 1 APL 100 Logi
Vård och omsorg vid demenssjukdom   100 Vård och   omsorgsarbete 2
Vård- och   omsorgsarbete 1 APL 200 Vård och   omsorgsarbete eller motsvarande
Vård- och   omsorgsarbete 2 APL 150 Vård och   omsorgsarbete 1
Vårdpedagogik   och handledning   100 Grundläggande   svenska, Svenska som andra språk eller motsvarande
Äldres hälsa   och livskvalitet APL 200 Vård och omsorgsarbete 2

 

Ansökan

Du ansöker till gymnasial vuxenutbildning via Vägledningscentrums ansökningsportal.

Länk till ansökningsportalen

Är du bokförd i en annan kommun än Borlänge söker du via din hemkommun.

Sidan senast uppdaterad