Dela sidan på sociala medier

Information om vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är en del av det svenska utbildningssystemet. Grundläggande och gymnasial utbildning tillhandahålls för att stödja och stimulera vuxna till ett livslångt lärande. Utbildningen ger en möjlighet att kompensera och komplettera kunskaper och meriter på grund- eller gymnasial nivå.

Från din ansökan, antagning, genom utbildningen och fram till betyg har vi Skollagen (2010:800) och förordningen om kommunal vuxenutbildning (2011:1108), Läroplan för vuxenutbildning (SKOLFS 2012:101) och Skolverkets föreskrifter och allmänna råd att förhålla oss till. Läs mer om rätten till Vuxenutbildning och behörighet, urval och prioritering i flikarna till vänster.

Sidan senast uppdaterad