Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ansökan och behörighet

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Här kan du läsa mer om behörighet och hur du ansöker till utbildningen.

Ansökan

Ansökan inför utbildningsstart augusti 2020 är 2 mars 2020 - 14 juni 2020. 

Ansök här!

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”, t ex arbetsgivarintyg eller eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.
 • Översatta betyg från Universitets- och högskolerådet (UHR) om du har utländska betyg. Läs mer på UHRs  hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten
 • Fota och spara som pdf- eller jpg-format och ladda upp

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Särskilda förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen till Underhållstekniker inom processindustrin krävs också att du har godkänt i:

 •  Svenska 1/Svenska A
 •  Matematik 1/Matematik A
 •  Engelska 5/Engelska A

Har du frågor som handlar om behörighet? Kontakta Vägledningscentrum.

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Exempelvis om du har arbetat inom området kan du åberopa reell kompetens. Glöm inte att du ska bifoga intyg från arbetsgivare som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört samt i vilken utsträckning. Ladda upp dokumenten tillsammans med dina andra handlingar i samband med din ansökan.

Har du några frågor om reell kompetens, kontakta Vägledningscentrum.

Använd Google Chrome

Ansökan fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome. Om du inte har den, kan du ladda ner den här.

Sidan senast uppdaterad