Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Yrkesförare Godstransporter

Vill du bli lastbilsförare? I den här utbildningen får du möjlighet att köra upp för C- eller CE-körkort och söka arbete som yrkesförare inom godstransport.

Det här är utbildningen för dig som tycker om att köra fordon, ägna många timmar bakom ratten, arbeta självständigt och med stort ansvar. Det krävs även förmåga att planera och organisera samt känsla för service, då yrket innebär en del kundkontakter.

Utbildningen ger dig som studerande förutsättningar och färdigheter för att kunna arbeta som yrkesförare med tung lastbil och släp och klara yrkeskompetensbevis (YKB). Hörnstenarna i utbildningen är trafiksäkerhet, miljömedvetenhet och ekonomi. Viktigt är ett gott omdöme och riskmedvetenhet.

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen. Du kommer vara ute på praktik genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Ingående kurser

 • Fordonskombinationer, 200p
 • Godshantering*, 100p
 • Godstrafik, 200p
 • Yrkestrafik*, 300p

*=Kursen kan endast finnas med som valfri kurs i en gymnasieexamen från Vuxenutbildningen.

Utbildningen ger totalt 800 gymnasiepoäng. Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Gymnasiearbete, 100 p. Ansökan till kursen Gymnasiearbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Samråd med en Studie- och yrkesvägledare om du ska studera mot en gymnasieexamen.

Komplettera med yrkessvenska

För dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket finns möjlighet att även läsa yrkessvenska under utbildningen. Du gör en separat ansökan till yrkessvenskan.

Förkunskaper

För att antas till utbildningen ska du

 • ha godkänt i matematik på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.
 • ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.
 • ha B-körkort
 • vara 21 år för att få köra upp enligt Trafikverkets krav.
 • Kunna uppvisa körkortstillstånd innan utbildningen börjar.

OBS! Vid ansökan ska följande bifogas, inscannade eller fotograferade:

 • Betygsbilagor
 • Kopia på körkort, fram och baksida

Körkortstillstånd måste uppvisas på Vägledningscentrum (Humanistgatan 4) innan kursstart för att få påbörja utbildningen. Du ansöker om körkortstillstånd på Transportstyrelsens webbplats. Läkarintyg krävs för att söka körkortstillstånd!

Kurslitteratur

Utbildningen kostar inget men du får själv stå för kurslitteratur, arbetskläder, betalning av körkortstillstånd och avgifter för teoriprov, färdskrivarkort mm – sammanlagt cirka 3000 kr. Dessutom tillkommer avgifter för förarprov.

Ansökan och betyg 

Ansökningsperioden är 13 maj - 17 juni 2019. Ansökan är öppen till 16.00 sista ansökningsdag. Vid din ansökan ska betygsbilagor och andra ansökningsdokument vara bifogade senast sista ansökningsdag. 

Länk till ansökan

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till yrkesutbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast sista ansökningsdag.

Utbildningsstart

Nästa start av utbildningen till Yrkesförare Godstransporter är 19 augusti 2019.

Utbildningslängd

Utbildningen pågår i 40 veckor, 19 augusti 2019 - 22 maj 2020                   

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Alla kurser i utbildningen betygsätts i anslutning till utbildningens avslutning. Har du tidigare poängskuld till CSN kommer du inte att få bidrag och lån under studietiden.

Komplett ansökan

OBS! Förutom betygskopior ska kopia på körkort bifogas vid ansökan! Om din ansökan inte är komplett kommer vi inte att behandla den.

Körkortstillstånd ansöker du om på Transportstyrelsens webbplats. Läkarintyg krävs för att söka körkortstillstånd. Körkortstillståndet måste uppvisas på Vägledningscentrum (Humanistgatan 4) allra senast innan kursstart för att få påbörja utbildningen.

Sidan senast uppdaterad