Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Barnskötare

Vill du bli barnskötare? Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och deras rättigheter. Du får en god förberedelse för arbetet som barnskötare i förskolan.

Utbildningen genomförs med klassrumsundervisning. Teori varvas med praktiska moment under utbildningen. Du kommer vara ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) under ca 10 veckor där du lär dig det praktiska under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper.                                       

Mål

Utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att inom yrket arbeta på ett serviceinriktat, säkert, kvalitets- och miljömedvetet sätt. Delar av utbildningen sker på en förskola.

Ingående kurser

 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Grundläggande digital kompetens, 100 p (orienteringskurs)
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Gymnasiearbete, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Kommunikation, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Yrkessvenska, 100 p (orienteringskurs på gymnasial nivå)

Utbildningen ger totalt 1600 gymnasiepoäng varav 200 poäng på orienteringskurs nivå.

Yrkessvenska

Möjlighet finns även att läsa kursen Yrkessvenska under utbildningen, för dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket. Du behöver göra en separat ansökan till den kursen.

Förkunskaper

För att kunna antas till utbildningen ska du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg. 

Kurslitteratur

Undervisningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala kurslitteratur och annat studiematerial du kan behöva.

Ansökan

Ansökningsperioden är 13 maj - 17 juni 2019. Ansökan är öppen till 16.00 sista ansökningsdag. Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast sista ansökningsdag.

Länk till ansökan

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som söker till utbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast sista ansökningsdag.

Utbildningsstart

Nästa start av utbildningen till Barnskötare är 5 augusti 2019.

Utbildningslängd

Utbildningen pågår i cirka 4 terminer. Jul- och sommaruppehåll förekommer.

Hälsoscreening

Inför APL kan det bli aktuellt att studerande genomför en hälsoscreening med frågor om din hälsa.

Utdrag ur belastningsregistret

För att få genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under din utbildning måste du begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget ska lämnas in till utbildningens utförare i obrutet kuvert inför APL-perioden. 

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för information. 

Sidan senast uppdaterad