Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Underhållsmekaniker

Vill du arbeta som underhållsmekaniker? Som mekaniker arbetar du i produktionsnära verksamhet där service och underhåll är viktiga arbetsuppgifter.

Efterfrågan på underhållsmekaniker är relativt konstant över tiden och behov finns inom olika typer av industriföretag. Arbetet som mekaniker passar dig som är intresserad av problemlösning och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra.

Utbildningen är bred och du får en grundläggande industriutbildning på gymnasial nivå. När du klarat utbildningen med godkänt resultat har du möjlighet att arbeta inom industrin med grundläggande industrimekaniska uppgifter. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd på ett företag.

Ingående kurser

  • Avhjälpande underhåll 1, 100 p
  • Människan i industrin, 100 p
  • Produktionskunskap, 100 p
  • Produktionsutrustning, skärande bearbetning, 100 p
  • Svets grund, 100 p
  • Tillverkningsunderlag 1, 100 p
  • Underhåll-Driftsäkerhet, 100 p
  • Underhåll-Hydraulik, 100 p

Utbildningen ger totalt 800 gymnasiepoäng. Läser du mot en gymnasieexamen kan du också välja till kursen Gymnasiearbete, 100 p. Ansökan till kursen Gymnasiearbete görs innan eller under yrkesutbildningen.

Heta arbeten

Inom utbildningen ingår en obligatorisk kurs inom "Heta Arbeten" som vänder sig till alla som arbetar med sådant som orsakar uppvärmning och gnistbildning. Om kurstillfället missas kan du behöva betala denna kurs på egen hand.

Förbereder dig för Yrkeshögskolan

Utbildningen till Underhållsmekaniker är en bra förberedelse för dig som vill studera vidare vid Yrkeshögskoleutbildningen "Underhållstekniker inom processindustrin" som Borlänge kommun bedriver.  

Efter utbildningen har du också möjlighet att studera vidare på yrkeshögskoleutbildningen Underhållstekniker inom processindustrin. Detta förutsätter godkända betyg i följande kurser på gymnasialnivå: Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a och Engelska 5 eller motsvarande kunskaper. Dessa kurser är möjliga att läsa parallellt under utbildningens gång.

Komplettera med yrkessvenska

För dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket finns möjlighet att även läsa yrkessvenska under utbildningen. Du gör en separat ansökan till yrkessvenskan.

Förkunskaper

För att antas till utbildningen ska du ha godkänt i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du som läst inom Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Kurslitteratur

Själva utbildningen kostar ingenting men du får själv betala kurslitteratur (ca 1500 kronor), arbetskläder (ca 800 kronor) och skyddsskor (ca 400 kronor).

Ansökan och betyg

Ansökningsperioden är 13 maj - 17 juni 2019. Ansökan är öppen till 16.00 sista ansökningsdag. Vid din ansökan ska betygsbilagor vara bifogade senast sista ansökningsdag.

Länk till ansökan

Utbildningsstart

Nästa start av utbildningen till Underhållsmekaniker är 19 augusti 2019.

Utbildningslängd

Utbildningen pågår i 40 veckor, 19 augusti 2019 - 22 maj 2020.

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Sidan senast uppdaterad