Dela sidan på sociala medier

Personbilsmekaniker

Detta är utbildningen för dig med stort motorintresse. Arbetsuppgifterna för personbilsmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera lätta fordon. På många verkstäder tar personbilsmekanikern emot kunderna när bilen lämnas in. Genom kundsamtal får personbilsmekanikern en bättre möjlighet att avgöra vad felet är, uppskatta hur lång tid felet tar att åtgärda och vad det kommer att kosta.

Fordonsbranschen är teknikintensiv, vilket innebär att nya material, metoder
och produkter förändrar arbetet för personbilsmekaniker. Det ingår alltmer
avancerad elektronik i moderna bilar och el-reparationerna utgör en större del
av reparationerna. Bilens elektronik är till största delen datorstyrd. För att
ta reda på var felet sitter gör personbilsmekanikern en digital felsökning med
hjälp av elektronisk test- och mätutrustning. Mekanikern kopplar upp sig mot
bilens styrdator och med hjälp av program för felsökning kan felkoder läsas av.

En personbilsmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på vissa uppgifter.

Ingående kurser

Fordonsteknik - introduktion, 200 p
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden, 200 p
Personbilsteknik - introduktion, 200 p
Reparation av personbilar och lätta transportfordon, 300 p

Komplettera med yrkessvenska

För dig som inte är född i Sverige och behöver extra hjälp med svenska språket finns möjlighet att även läsa yrkessvenska under utbildningen. Du gör en separat ansökan till yrkessvenskan.

Förkunskaper

För att antas till utbildningen ska du

  • ha godkänt i engelska på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.
  • ha godkänt i matematik på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.
  • ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du som läst vid Vuxenutbildningen måste ha godkänt betyg i delkurs 4. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.
  • ha B-körkort

Kurslitteratur

Utbildningen kostar inget men du får själv stå för kurslitteratur, arbetskläder och skyddsskor. 

Ansökan och betyg 

Ansökningsperioden är 13 maj - 17 juni 2019. Ansökan är öppen till 16.00 sista ansökningsdag. Vid din ansökan ska betygsbilagor och andra ansökningsdokument vara bifogade senast sista ansökningsdag. 

OBS: Kopiera/fotografera fram och baksida på körkortet och bifoga ansökan.

Länk till ansökan

Sökande från annan kommun än Borlänge

Du som ansöker till yrkesutbildningen från annan kommun än Borlänge ska skriva ut din ansökan och skicka den till din hemkommun som måste bevilja Interkommunal ersättning (IKE). Detta görs i anslutning till din ansökan. Utan Interkommunal ersättning beviljas du inte utbildningen.

OBS: Beslut om IKE måste vara antagningen tillhanda senast sista ansökningsdag.

Utbildningsstart

Nästa start av utbildningen till Personbilsmekaniker är 19 augusti 2019.

Utbildningslängd

Utbildningen pågår i 40 veckor, 19 augusti 2019 - 22 maj 2020                   

Studiemedel

När du studerar hos Vuxenutbildningen kan du ansöka om studiemedel från CSN. Du kan söka bidrag och lån, eller enbart bidrag. Kontakta CSN för mer information.

Sidan senast uppdaterad